banner leven

francisca bureauFrancisca van Vloten is werkzaam als kunsthistorisch en letterkundig onderzoeker en schrijver.

HEDEN

 • Conservator en Adviseur van het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
 • Voorzitter van het Wetenschappelijk Adviescomité van EuroArt
 • Lid van het Bestuur en het Wetenschappelijk Adviescomité van de Impressionisms Routes Eau et Lumière
 • Directeur van ICEAC Domburg
 • Voorzitter van de Lumo Foundation
 • Lid van het Wetenschappelijk Adviescomité van het Mondriaan Editieproject
 • Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

VERLEDEN

 • Bestuurslid Frederik van Eeden-Genootschap
 • Redacteur van het Zeeuws Tijdschrift
 • Hoofd- en eindredacteur van het Jaarboek van het Frederik van Eeden-Genootschap
 • Redacteur van Over Multatuli
 • Redacteur en Adviseur van de Slibreeks
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting VerBEELDing Charley Toorop Westkapelle
 • Jurylid van het Comité Deventer Dichter 2005
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Wooldhuis Vlissingen
 • Lid van de Stichting Gedenkteken Johannes van Vloten Deventer
 • Bestuurslid van Ad Hoc organisaties.

De Zeeuwse Boekenprijs 2004 werd haar toegekend voor Moen! Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstenares Mies Elout-Drabbe 1875-1956; in 1976 ontving zij de Eenakter Prijs van Toneelgroep Centrum, NRC Handelsblad en Toneel Teatraal voor het toneelstuk Mono-Stereo (Eerste Prijs).
In 2009 werd zij genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs van dat jaar met Een tere stilte en een sterk geluid. Domburgse Dames en Veerse Joffers (co-auteur Joost Bakker).


francisca2Francisca van Vloten works as an art-historical and literary researcher and writer.

CURRENT

 • Curator & Advisor at the Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
 • Chair of the Scientific Advisory Committee of EuroArt
 • Member of the Scientific Advisory Committee of the Impressionisms Routes Eau & Lumière
 • Director of ICEAC Domburg
 • Chair of the Lumo Foundation
 • Member of the Scientific Advisory Committee of the Mondrian Edition Project
 • Member of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

PAST

 • Member of the Frederik van Eeden Society
 • Editor of the Zeeuws Tijdschrift Magazine
 • Editor & Anchor of the Frederik van Eeden Yearbook
 • Editor at Over Multatuli Magazine
 • Editor and Advisor of the Slibreeks
 • Member of the Advisory Committee Foundation VerBEELDing Charley Toorop Westkapelle
 • Member of the Jury Deventer Dichter Committee 2005
 • Member of the Advisory Committee Foundation Wooldhuis Vlissingen
 • Member of the Foundation Gedenkteken Johannes van Vloten Deventer
 • Board Member of Ad Hoc Organizations.

The Zeeland Book Prize 2004 was awarded to her for Moen! Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstenares Mies Elout-Drabbe 1875-1956 (Moen! Between Toorop and Mondrian. The artist Mies Elout-Drabbe 1875-1956); in 1976 she received the One-Act Play Prize from Toneelgroep Centrum, NRC Handelsblad and Toneel Teatraal for the Theatre Play Mono-Stereo (First Prize).
In 2009 she was nominated for the Zeeland Book Prize of that year with Een tere stilte en een sterk geluid. Domburgse Dames en Veerse Joffers (A tender Silence and a strong Tone. Domburg Ladies and Veere’s Damsels; co-author Joost Bakker).