banner nieuws

MTVP EXHIBITIONS 2021-2022

 

EXPECTED SPRING 2021:

DOMBURG SPECIAL I. SELECTED PHOTOS OF SPECIAL DOMBURG

March 6 – July 18, 2021 (subject to change)

domburg speciaal wolken smal 1536x571

A whirling photo presentation with work from Danny Bastiaanse, Christiaan Bonebakker, Eric-Jan Broedelet, Joachim Hofmann-Göttig, Jos Hugense Sr., Jos Hugense Jr., Jan de Jonge, Wout Kole, Cees Maas, Peter Jan Margry, Vincent Mentzel, Ko Jan Provoost, Renée Roukema and Piet van Sluijs.

A choice of Vincent Mentzel and Francisca van Vloten

About 150 photos from 14 passionate photographers. From quiet moments and busy activities, from secluded places and panoramic views, from residents of Domburg and bathing guests, from sea and land, Manteling and village – and from tiny to large. /p>


PRESS RELEASE DOMBURG-SPECIAL I. (Download PDF)

Summer Exhibition:

STIFF AND STOUT

THE PATH OF JO KOSTER AND DORA KOCH-STETTER

2022

That the Dutch Jo Koster and the German Dora Stetter both have been connected to a variety of European Artists’ Colonies, is clearly expressed in their work. In a beautiful survey of - inter alia - in Domburg, Staphorst, Heeze, Knokke en Ahrenshoop created paintings and graphic works, the similarities and differences between them are shown. With Jo Koster's work as a guideline, the Summer Exhibition 2022 of the MTVP Museum Domburg follows the development of two female artists, who started traditionally but then unfolded their talents, one particularly in the French neo-impressionist and the other one mainly in the German expressionist sense. Stiffly persevering and stoutly digesting, or: their path was stiff, but the women were stout!

jo Koster 82822814 10207034848347678 4118340743091716096 n

Jo Koster and Dora Koch-Stetter

Deutsch
Nederlands

MTVP AUSSTELLUNGEN 2021-2022

 

ERWARTET FRÜHLING 2021:

DOMBURG SPEZIELL I. SONDERFOTOS VOM BESONDEREN DOMBURG

6 März – 18. Juli 2021 (Änderungen vorbehalten)

domburg speciaal wolken smal 1536x571

Eine wirbelnde Fotopräsentation mit Werken von Danny Bastiaanse, Christiaan Bonebakker, Eric-Jan Broedelet, Joachim Hofmann-Göttig, Jos Hugense sr., Jos Hugense jr., Jan de Jonge, Wout Kole, Cees Maas, Peter Jan Margry, Vincent Mentzel, Ko Jan Provoost, Renée Roukema und Piet van Sluijs.

Auswahl Vincent Mentzel und Francisca van Vloten

Etwa 150 Fotos von 14 leidenschaftlichen Fotografen. Von ruhigen Momenten und lebhaften Aktivitäten, von privaten Orten und Panoramablick, von Bewohnern von Domburg und Badegästen, von Meer und Land, Manteling und Dorf – und von winzig bis groß. /p>


PRESSE MELDUNG DOMBURG SPEZIELL-I. (Download PDF)

Sommerausstellung: 

BEHARRT UND BEHERZT

DER WEG VON JO KOSTER UND DORA KOCH-STETTER

2022

Daß die niederländische Jo Koster und die deutsche Dora Stetter beide mit mehreren europäischen Künstlerkolonien in Verbinding gebracht werden können, kommt deutlich aus ihrer Arbeit zum Ausdruck. In einer prachtvollen Übersicht von unter anderem in Domburg, Staphorst, Heeze, Knokke und Ahrenshoop entstandenen Gemälden und graphischen Werken werden die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen ihnen gezeigt. Mit Jo Kosters Arbeit als Leitfaden folgt die Sommerausstellung 2022 des MTVP Museum Domburg die Entwicklung von zwei Künstlerinnen die traditionell begannen, wonach die eine sich vor allem in französisch neo-impressionistischen und die andere sich vor allem in der deutschen expressionistischen Sinne entwickelte. Beharrt durchhaltend und beherzt verarbeitend; oder: Ihr Weg fragte Beharrung aber die Frauen waren beherzt!

jo Koster 82822814 10207034848347678 4118340743091716096 n

Jo Koster und Dora Koch-Stetter

Nederlands
English

MTVP TENTOONSTELLINGEN 2021-2022

 

VERWACHT VOORJAAR 2021:

DOMBURG SPECIAAL I. BIJZONDERE FOTO’S VAN BIJZONDER DOMBURG

6 maart – 18 juli 2021 (onder voorbehoud)

domburg speciaal wolken smal 1536x571

Een wervelende fotopresentatie met werk van Danny Bastiaanse, Christiaan Bonebakker, Eric-Jan Broedelet, Joachim Hofmann-Göttig, Jos Hugense sr., Jos Hugense jr., Jan de Jonge, Wout Kole, Cees Maas, Peter Jan Margry, Vincent Mentzel, Ko Jan Provoost, Renée Roukema en Piet van Sluijs.

Een keuze van Vincent Mentzel en Francisca van Vloten

Zo’n 150 foto’s van 14 bevlogen fotografen. Van verstilde momenten en drukke activiteiten, van besloten plekjes en weidse uitzichten, van Domburgers en badgasten, van zee en land, Manteling en dorp – en van piepklein tot groot.


PERSBERICHT DOMBURG SPECIAAL I. (Download PDF)

Zomerstentoonstelling:

STUG EN STOER

DE WEG VAN JO KOSTER EN DORA KOCH-STETTER

2022

Dat de Nederlandse Jo Koster en de Duitse Dora Stetter beiden aan verschillende Europese kunstenaarskolonies verbonden zijn geweest, komt duidelijk in hun werk tot uiting. In een prachtig overzicht van onder meer in Domburg, Staphorst, Heeze, Knokke en Ahrenshoop ontstane schilderijen en grafiek worden de verschillen en overeenkomsten tussen hen getoond. Met Jo Kosters werk als leidraad volgt de Zomertentoonstelling 2022 van het MTVP Museum Domburg de ontwikkeling van twee traditioneel begonnen kunstenaressen, waarbij de ene zich vooral in Frans neo-impressionistische en de andere zich vooral in Duits expressionistische zin ontplooide. Stug volhardend en stoer verwerkend; ofwel: De weg was stug maar de vrouwen waren stoer!

jo Koster 82822814 10207034848347678 4118340743091716096 n

Jo Koster en Dora Koch-Stetter

Deutsch
English

Recensie PZC 'Zeeuwse portretten II'

In de PZC van 12 oktober jl. is een mooi artikel verschenen van de hand van Nico Out over de tentoonstelling 'Zeeuwse portretten II' in het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg.

PZC 12102019 mensenkijkeninDomburg klein

Lees het artikel (PDF)

 

 

Museum Domburg viert 25-jarig bestaan

25museumdomburg

Reinld Mees (links) Irene Maessen (midden) en Eleonore Pameijer. (c) Merlijn Doomernik

DOMBURG - Het Marie Tak van Poortvliet Museum (MTVP) in Domburg bestaat 25

jaar. En dat wordt gevierd. Met een jubileumconcert, donderdag 15 augustus vanaf 20.00 uur, waarin liederen en muziek van Robert en Clara Schumann, Alma en Gustav Mahler, Johannes Brahms en Jan Brandts Buys ten gehoren worden gebracht. Uitvoerenden zijn Irene Maessen (zang), Eleonore Pameijer (fluit) en Reinild Mees (piano).

Museumconservator Francisca van Vloten presenteert die avond haar boek over Villa Sommerhoff, de Domburgse buitenplaats van de familie Sommerhoff-Schumann, die van 1887 tot 1949 in de duinen stond.

 

(Jan van Damme PZC 12-08-2019)

Villa Sommerhof

Omslag Villa Sommerhoff FvV

Verschijnt 12 augustus 2019.

 

Francisca van Vloten, Villa Sommerhoff. De Domburgse buitenplaats van de familie Sommerhoff-Schumann, Domburg: De Factory, 2019, 44 p., € 8,-. ISBN 978-90-823448-3-7

Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reprise - Zeeuwse portretten II

MarieTak ZOMER DEF DEF 2019 thumb

francisca presentatie RepriseToelichting op de tentoonstelling REPRISE! ZEEUWSE PORTRETTEN II door museumconservator Francisca van Vloten bij de opening op 22 juni 2019, in het MTVP Museum Domburg om 16.00 uur

Dames en heren,

In het voorjaar van 2018 presenteerden wij de succesvolle tentoonstelling RAAK! Zeeuwse Portretten. Zo’n 100 werken van zeer verschillende kunstenaars uit de periode 1898 tot 2018 waren in de kleine museumzaal te zien. Nu hebben wij er zelfs meer, bijna 125, en we beginnen ook eerder, omstreeks 1870.
Het gaat niet alleen om werken van een kunstenaar die een band met Zeeland heeft of van een onderwerp dat een band met Zeeland heeft – of het nu een mens, een dier een actie of een groep betreft – maar ook om werken die zich in een Zeeuwse collectie bevinden.

Om al die werken een goede plaats te kunnen geven, heb ik een collega gevraagd een extra muur te maken, in de hoop dat we daarmee niet alleen meer hangruimte hebben, maar ook een zaal met een ruimere indeling, met ruimer ogende compartimenten. Dat heeft hij op voortreffelijke wijze gedaan.

Daarmee heb ik mijn verlangen kunnen volgen met een soort grafisch kabinet te beginnen, dat zoveel mogelijk chronologisch is opgebouwd en getuigt van de boeiende internationale contacten die er door de tijden heen zijn geweest. 

Ons boegbeeld is deze keer een prachtige, vroege portrettekening van Jan Toorop, vanuit Antwerpen in een Engelse privéverzameling terechtgekomen en aangekocht voor de ICEAC collectie.
Toorop is prominent aanwezig in de grafiekgalerij. Niet alleen omdat hij zo’n grote rol in de klassieke Domburgse kunstenaarskolonie heeft gespeeld, maar ook omdat hij centraal staat in een van de Culturele Routes, die vorig jaar door de Raad van Europa zijn gewaarmerkt. De Toorop Route is ontwikkeld door het ICEAC, het International Centre for European Artists’ Colonies (iceac.eu) – en wordt nog steeds uitgebreid.

Op onze reis door de tijd komen we onder meer kunstenaars van de Nederlandse Etsclub tegen en van de Tachtigers, zoals Willem Witsen – al dan niet als onderwerp of als schilder. Natuurlijk zijn de Domburgse kunstenaars ruim aanwezig; maar ook andere kolonies komen voorbij – bijvoorbeeld in mooie tekeningen van Albert Neuhuys, die verbonden was met Laren, of Jacob Maris, die een band met Oosterbeek had.

Na de Eerste Wereldoorlog, omstreeks 1920, nam de houtsnede een hoge vlucht. In de gebondenheid daarvan zochten de kunstenaars een houvast na de oorlogsellende. Bijzondere voorbeelden daarvan zijn te zien in het vaak zeer expressieve werk van Nederlandse, Vlaamse en Duitse grafici.

Dan de schilderijen – in ruime zin – beginnend met een olieverf van Camille Van Camp, een van de Belgische schilders die in de jaren 70 en 80 van de 19de eeuw met de Familie De Harven uit Antwerpen meekwamen naar Domburg, en een bijzonder mooie pastel van David Oyens, die in juli 1877 met zijn vrouw in Domburg logeerde, in het Badhotel.

Zo’n 80 kunstenaars – met dus bijna 125 werken – maken deel uit van deze tentoonstelling, dames en heren, het is ondoenlijk om hier nu recht te doen aan alle prachtige werken die er hangen, maar een paar zal ik toch nog even noemen.

Een mooie Zeeuwse olieverf van Ferdinand Hart Nibbrig wordt geflankeerd door een portret dat hij in 1905 in Algiers opzette en in 1906 voltooide. Het ICEAC heeft dit werk kunnen verwerven op een Duitse veiling, afkomstig uit een Duitse collectie. Hart NIbbrig verbleef in 1905 vier maanden in Algerije, maar vond het er niet prettig. Het klimaat beviel hem niet en hij kon geen modellen vinden. Het portret van de Bedouïen is mede daarom zeer uitzonderlijk.

Dan een portret van Martien Beversluis, de omstreden dichter en schrijver die een groot deel van zijn leven in Zeeland heeft gewoond. Het Literatuurmuseum in Den Haag bezit een prachtig expressief portret van hem gemaakt door M. Dobbelman; helaas is het noch bij het museum, noch bij het RKD – het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie – noch bij ons bekend wie deze M. Dobbelman was. Maar wellicht heeft ook hij Zeeuwse banden gehad en zullen we binnenkort dankzij onze bezoekers meer over hem te weten komen.

De Rotterdamse schilder Herman Mees, die een nog bestaand vakantiehuis in Zoutelande had, is met verscheidene portretten aanwezig op deze tentoonstelling, onder meer een portret van M.J. Ruys – Jopie of Joop Ruys, zoals zij als kind werd genoemd. Herman Mees  schilderde haar in 1942; Jan Sluijters portretteerde haar als kind in 1928, een topstuk dat tot mijn grote plezier ook op de expositie hangt.

De levensgrote affiche, die bij de ingang van de museumpoort hangt, en de beplakking van de glazen deur bij de museumzaal, dames en heren, worden al jarenlang aangebracht door Zichtbaar, vroeger Conversions, in Vlissingen. Een van hun medewerkers is een lange, wat verlegen man die mij vorig jaar ineens toevertrouwde dat hij ook wel eens wat schilderde. Op mijn verzoek liet hij mij enkele werken zien. Ik werd direct geboeid door het portret dat hij maakte van Henriette, zangeres en medewerkster van De Drvkkery in Middelburg. Het verfijnde portret is door Leon Nooten gemaakt met kleurpotlood met olie – en het heeft een plaats gekregen tussen alle andere gepresenteerde werken.

Ten slotte staat er ook een beeldje in de zaal: een kop van Charley Toorop, gemaakt door Ollo Feenstra, van wie, zoals in het Voorjaar, fantasierijke beelden in de Museumtuin te zien zijn. Ik wil eindigen bij het begin. Bij de glazen deur bij de ingang van de zaal staan twee vitrines met informatie over onze Jubileumactiviteit. 25 Jaar MTVP Museum Domburg – wij hebben stand kunnen houden en het heel goed kunnen doen dankzij de inzet van veel vrijwilligers en wij vieren ons jubileum met een concert rond Clara Schumann.

Elise Schumann, de dochter van Robert en Clara Schumann, heeft jarenlang samen met haar echtgenoot Louis Sommerhoff een geweldig grote villa in het Nehalenniagebied bezeten. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Clara Schumann, toen Wieck, werd geboren – aanleiding voor ons haar centraal te stellen in het Jubileumconcert. Meer informatie hierover vindt u in de eerste vitrine bij de deur, maar ook in de flyer op de balie. In de tweede vitrine treft u informatie over de Familie Sommerhoff aan. Boven deze vitrine hangt het schilderij dat Krisztián Horváth op mijn verzoek heeft gemaakt van het enige concert dat Clara en Elise Schumann samen in het openbaar gaven, in oktober 1865 in Frankfurt am Main. Een tweede schilderij zal tijdens het concert in het Badpaviljoen te zien zijn.
In de derde en vierde vitrines, meer achterin de zaal, wordt ingegaan op de kunstenaars die aan deze Zomertentoonstelling deelnemen en op hun werken.

Ik wens u veel kijkplezier.

Dank u wel.

IMPRESSIE VAN DE VERNISSAGE EN DE TENTOONSTELLING thumbnailjpg
Bekijk hier een impressie van de vernissage en de tentoonstelling (PDF)

PERSBERICHT REPRISE ZOMER 2019 1

Lees hier het persbericht over de tentoonstelling Zeeuwse Portretten II (PDF)

 

Jubileumconcert 2019 - 25 jaar MTVP Museum Domburg

uitnodigingjubileumconcert D2 2019 I Pagina 1uitnodigingjubileumconcert D1 2019 I Pagina 2

De Schilders van Domburg

De eerste druk van ‘De schilders van Domburg’ van Francisca van Vloten omvatte 2500 exemplaren. Die was binnen een half jaar uitverkocht. Eind november 2018 verscheen de tweede druk.

In oktober 2019 verscheen ook een Duitse vertaling van het boek. 

Die Maler von Domburg OM TPD HR

Francisca van Vloten, De schilders van Domburg 1870-1930,  Zwolle: WBOOKS, 20182, 264 p. ISBN: 978 94 625 8260 6. 

Duitse versie: Francisca van Vloten, Die Maler von Domburg 1870 – 1930, vert. Ira Wilhelm, Zwolle: WBOOKS, 2019, 264 p. ISBN: 978 94 625 8357 3. 

Prijs € 22,95.

 

IMPRESSIONISMS ROUTES & ROUTE TOOROP & ICEAC

* MARCH 19, 2019 OFFICIAL CEREMONY IN FRANCE, IN THE HISTORIC HEART OF PARIS

Ceremonie IR en TR 19 april 2019 Parijs FvV 1

Ceremonie (PDF)

PERSBERICHT Certificatie Impressionisms Routes en Route Toorop 1

Persbericht (PDF)

Zeeland geboekt: Tweede druk van ‘De schilders van Domburg’

omslag schilders domburg klein

De eerste druk van ‘De schilders van Domburg’ van Francisca van Vloten beliep 2500 exemplaren. Die is stijf uitverkocht. Nu wordt er aan een tweede druk van 2000 exemplaren gewerkt. Die is beschikbaar vanaf 27 november 2018. Bovendien is er een Duitse editie in voorbereiding, die wil WBOOKS in 2019 laten verschijnen.

 

Uitgever Johan de Bruijn van WBOOKS laat weten: ,,Als uitgever vind ik het enorm leuk om te constateren dat de eerste druk al binnen een half jaar uitverkocht is. Dat gebeurt niet zo vaak met kunstboeken, maar het typeert wel de aantrekkingskracht van het onderwerp. En het is gewoon een hartstikke geslaagd deel in onze reeks over Nederlandse kunstenaarskolonies, met goede, inhoudelijke teksten en veel onbekende afbeeldingen.”

Jan van Damme

Impressie van de Vernissage in Kunstmuseum Schwaan, Mecklenburg-Vorpommern

 IMG 3135 klein

IMG 3214 klein

IMG 3095 klein

IMG 3111 klein

IMG 3211

IMG 3210

IMG 3213

Schermafbeelding

IMPRESSIE VERNISSAGE ZOMERTENTOONSTELLING 2018

1. Bestuursvoorzitter Arnold van Houtum heet welkom, vooraan conservator Francisca van Vloten met gedeputeerde van cultuur Ben de Reu en zijn echtgenote Yvonne.
Word of welcome by Arnold van Houtum, President of the Museum Board, in front Curator Francisca van Vloten with Provincial Executive of Culture Ben de Reu and his wife Yvonne.
Begrüßungswort vom Museumsvorstand Vorsitzende Arnold van Houtum, vorne Museumskuratorin Francisca van Vloten mit Provinzialabgeordneter Ben de Reu und seiner Gattin.

1 2018 07 07 005 

2. Openingswoord van Ben de Reu
Opening words by Ben de Reu
Eröffnungsrede von Ben de Reu

2 2018 07 07 006

3. Bloemen voor de sprekers
Flowers for the speakers
Blumen für die Redner

3 2018 07 07 016

4. Openingshandeling
Opening action
Eröffnungsverrichtung

4a2018 07 07 019

5. Impressie I
Impression I

IMG 3046

6. Impressie II
Impression II

IMG 3047

7. Impressie III
Impression III

IMG 3049

8. Impressie IV
Impression IV

IMG 3055

 

MTVP MUSEUM DOMBURG VERNISSAGE 31.03.2018

 Meer dan 300 mensen op de opening en meer dan 100 op de eerste bezoekersmiddag! More than 300 people at the Vernissage and more than 100 at the first visitors afternoon! Mehr als 300 Leute bei der Vernissage und mehr als 100 während des ersten Besuchernachmittags!

00

00

00

Impressies van de aanwezigen bij de opening in de tent - binnen in het gebouw was de ontvangstruimte stampvol. Impressions of the people present in the tent - within the building, the reception area was overcrowded. Eindrücke der anwesenden im Zelt - drinnen im Gebäude war der Empfangsraum übervoll.

00

De voorzitter van het MTVP Museum Arnold van Houtum spreekt. The President of the MTVP Museum Arnold van Houtum speaks. Der Präsident des MTVP Museums Arnold van Houtum redet.

00

V.l.n.r. de kunstenaar Onno Boerwinkel, museumconservator en samensteller van de tentoonstelling Francisca van Vloten en fluitiste en tentoonstellingsopener Eleonore Pameijer. V.l.n.r. der Künstler Onno Boerwinkel, Museumskuratorin und Herstellerin der Ausstellung Francisca van Vloten und Flötenspielerin und Ausstellungsöffnerin Eleonore Pameijer. F.l.t.r. the artist Onno Boerwinkel, Museum Curator and Exhibition Maker Francisca van Vloten and flutist and Exhibition Opener Eleonorer Pameijer.

00

Francisca van Vloten licht de tentoonstelling toe. Francisca van Vloten explains the Exhibition. Francisca van Vloten erklärt die Ausstellung.

00

Eleonore Pameijer speelt Bach, Philip Glass en Debussy. Eleonore Pameijer plays Bach, Philip Glass and Debussy. Eleonore Pameijer spielt Bach, Philip Glass and Debussy.

00

Misha Mengelberg volgt. Misha Mengelberg follows. Misha Mengelberg folgt.

00

Bloemen voor Eleonore. Flowers for Eleonore. Blumen für Eleonore.

00

En voor Francisca. And for Francisca. Und für Francisca.

00

Met Misha naar de Zaal en de Tentoonstelling. With Misha to the Hall and the Exhibition. Mit Misha zum Saal und zur Ausstellung.

00

Open! Open! Open!

Indruk van de werken in de tentoonstellingsruimte. Impression of the works in the Exhibition Hall. Eindruck der Werke im Ausstellungsraum.

00

00