banner nieuws

IMPRESSIONISMS ROUTES & ROUTE TOOROP & ICEAC

* MARCH 19, 2019 OFFICIAL CEREMONY IN FRANCE, IN THE HISTORIC HEART OF PARIS

Ceremonie IR en TR 19 april 2019 Parijs FvV 1

Ceremonie (PDF)

PERSBERICHT Certificatie Impressionisms Routes en Route Toorop 1

Persbericht (PDF)

Zeeland geboekt: Tweede druk van ‘De schilders van Domburg’

omslag schilders domburg klein

De eerste druk van ‘De schilders van Domburg’ van Francisca van Vloten beliep 2500 exemplaren. Die is stijf uitverkocht. Nu wordt er aan een tweede druk van 2000 exemplaren gewerkt. Die is beschikbaar vanaf 27 november 2018. Bovendien is er een Duitse editie in voorbereiding, die wil WBOOKS in 2019 laten verschijnen.

 

Uitgever Johan de Bruijn van WBOOKS laat weten: ,,Als uitgever vind ik het enorm leuk om te constateren dat de eerste druk al binnen een half jaar uitverkocht is. Dat gebeurt niet zo vaak met kunstboeken, maar het typeert wel de aantrekkingskracht van het onderwerp. En het is gewoon een hartstikke geslaagd deel in onze reeks over Nederlandse kunstenaarskolonies, met goede, inhoudelijke teksten en veel onbekende afbeeldingen.”

Jan van Damme

Impressie van de Vernissage in Kunstmuseum Schwaan, Mecklenburg-Vorpommern

 IMG 3135 klein

IMG 3214 klein

IMG 3095 klein

IMG 3111 klein

IMG 3211

IMG 3210

IMG 3213

Schermafbeelding

IMPRESSIE VERNISSAGE ZOMERTENTOONSTELLING 2018

1. Bestuursvoorzitter Arnold van Houtum heet welkom, vooraan conservator Francisca van Vloten met gedeputeerde van cultuur Ben de Reu en zijn echtgenote Yvonne.
Word of welcome by Arnold van Houtum, President of the Museum Board, in front Curator Francisca van Vloten with Provincial Executive of Culture Ben de Reu and his wife Yvonne.
Begrüßungswort vom Museumsvorstand Vorsitzende Arnold van Houtum, vorne Museumskuratorin Francisca van Vloten mit Provinzialabgeordneter Ben de Reu und seiner Gattin.

1 2018 07 07 005 

2. Openingswoord van Ben de Reu
Opening words by Ben de Reu
Eröffnungsrede von Ben de Reu

2 2018 07 07 006

3. Bloemen voor de sprekers
Flowers for the speakers
Blumen für die Redner

3 2018 07 07 016

4. Openingshandeling
Opening action
Eröffnungsverrichtung

4a2018 07 07 019

5. Impressie I
Impression I

IMG 3046

6. Impressie II
Impression II

IMG 3047

7. Impressie III
Impression III

IMG 3049

8. Impressie IV
Impression IV

IMG 3055

 

MTVP MUSEUM DOMBURG VERNISSAGE 31.03.2018

 Meer dan 300 mensen op de opening en meer dan 100 op de eerste bezoekersmiddag! More than 300 people at the Vernissage and more than 100 at the first visitors afternoon! Mehr als 300 Leute bei der Vernissage und mehr als 100 während des ersten Besuchernachmittags!

00

00

00

Impressies van de aanwezigen bij de opening in de tent - binnen in het gebouw was de ontvangstruimte stampvol. Impressions of the people present in the tent - within the building, the reception area was overcrowded. Eindrücke der anwesenden im Zelt - drinnen im Gebäude war der Empfangsraum übervoll.

00

De voorzitter van het MTVP Museum Arnold van Houtum spreekt. The President of the MTVP Museum Arnold van Houtum speaks. Der Präsident des MTVP Museums Arnold van Houtum redet.

00

V.l.n.r. de kunstenaar Onno Boerwinkel, museumconservator en samensteller van de tentoonstelling Francisca van Vloten en fluitiste en tentoonstellingsopener Eleonore Pameijer. V.l.n.r. der Künstler Onno Boerwinkel, Museumskuratorin und Herstellerin der Ausstellung Francisca van Vloten und Flötenspielerin und Ausstellungsöffnerin Eleonore Pameijer. F.l.t.r. the artist Onno Boerwinkel, Museum Curator and Exhibition Maker Francisca van Vloten and flutist and Exhibition Opener Eleonorer Pameijer.

00

Francisca van Vloten licht de tentoonstelling toe. Francisca van Vloten explains the Exhibition. Francisca van Vloten erklärt die Ausstellung.

00

Eleonore Pameijer speelt Bach, Philip Glass en Debussy. Eleonore Pameijer plays Bach, Philip Glass and Debussy. Eleonore Pameijer spielt Bach, Philip Glass and Debussy.

00

Misha Mengelberg volgt. Misha Mengelberg follows. Misha Mengelberg folgt.

00

Bloemen voor Eleonore. Flowers for Eleonore. Blumen für Eleonore.

00

En voor Francisca. And for Francisca. Und für Francisca.

00

Met Misha naar de Zaal en de Tentoonstelling. With Misha to the Hall and the Exhibition. Mit Misha zum Saal und zur Ausstellung.

00

Open! Open! Open!

Indruk van de werken in de tentoonstellingsruimte. Impression of the works in the Exhibition Hall. Eindruck der Werke im Ausstellungsraum.

00

00

Uitnodiging boekpresentatie 'De schilders van Domburg' door Francisca van Vloten.

Schilders Domburg uitnodiging

WBOOKS De schilders van Domburg Voorjaar 2018

PERSBERICHT

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD

9 juli – 12 novembers 2017

.....
’k Luister weelde-omvangen …
Land van mijn jeugd, mijn Domburg groen,
Kon ik maar vliegen, als vogels doen,
Langs paden van verlangen!
Marie Boddaert (1903; fragment)

Het gedicht ‘Uit de verte’ van Marie Boddaert (1844-1914) begeleidt de Zomertentoonstelling 2017, die een selectie van werken rond Domburg als klassieke kunstenaarskolonie in Europees verband laat zien uit drie
bijzondere verzamelingen: de Collectie van het MTVP Museum Domburg, de Collectie van de Gemeente Veere, waartoe Domburg behoort, en de Collectie van Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Center for Artists’ Colonies in Europe, een documentatie- en onderzoekscentrum i.o. verbonden met het MTVP Museum Domburg.

Lees hier verder het hele persbericht (PDF)

Impressie van de tentoonstelling (zaaltekst)

Deze zaaltekst geeft een impressie van de MTVP Zomertentoonstelling 2017. De Zomertentoonstelling 2018 laat het vervolg op deze – de huidige – tentoonstelling zien. Ter gelegenheid van beide tentoonstellingen zal in 2018 een boek over de drie bijzondere collecties verschijnen.

Lees hier verder de hele zaaltekst (PDF)

 

OPENING ZOMERTENTOONSTELLING 2017 IN HET MTVP MUSEUM DOMBURG OP 8 JULI 2017

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

2017 07 08 004

2017 07 08 003
2017 07 08 008

2017 07 08 015a
2017 07 08 034

2017 07 08 026
2017 07 08 030

 

Panorama Pijbes 1. Impressie van het Domburgse deel

 

foto pijbes francisca

Een impressie van het Domburgse deel van de eerste aflevering van Panorama Pijbes, een achtdelige serie met oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes over het Nederlandse landschap gezien door de ogen van kunstenaars. In elke aflevering staat een oer-Nederlands landschap centraal, bijvoorbeeld het strand, de heide en de stad.

Lees hier verder het hele verhaal (PDF)

Bekijk de eerste aflevering van Panorama Pijbes

 

De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth

 

boekomslag schoonheid horvath

Krisztian Horvath

 

La beauté de la terre ne s'achète pas; elle appartient à qui la découvre, la comprend et la goûte.

[De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten.]

Henry Bordeaux (1870-1963)

 

Tijdens zijn eerste jaren in Nederland werd Krisztián Horváth (Szeged, 1976) geraakt door het groene land van Overijssel en Gelderland. Hij schilderde met een royaal gebaar kleurige naturalistische en impressionistische bos- en heidelandschappen – met de gelen en de groenen van Van Gogh – terwijl zich vrijwel tegelijkertijd op de achtergrond een kiem van een meer esthetisch-decoratieve benadering ontplooide. Het impressionisme maakte plaats voor een door de Jugendstil beïnvloede periode, maar toch is het pas daarna dat zijn werk de ontwikkeling tot een heel persoonlijke stijl liet zien. 

In 2000 kwam hij voor het eerst naar Domburg. De kennismaking met de zee, het kustgebied van Walcheren en het Zeeuwse licht was een openbaring voor hem die tot een steeds verdergaande abstrahering zou leiden, nu eens subtiel, dan weer uitbarstend in een fel en schitterend kleurgebruik.
Uit Hongarije had Horváth warme, aardse kleuren meegenomen, die zich na zijn Van Gogh-periode vermengden met wat hij noemde: de 'kitsch-kleuren' van Toorop en Mondriaan.
De zee maakte het, volgens hem, onvermijdelijk dat hij ging abstraheren, allereerst in zijn schilderijen. In een volgende fase kreeg zijn werk een driedimensionaal karakter. Stippen werden tot kleine op een beschilderde houten ondergrond aangebrachte kubussen en vervolgens tot als in een lijnenspel gevatte constructies. Dat leidde tot een veelvoud aan composities. Weer tweedimensionaal en schitterend van vorm en kleur waren zijn impressies van het Zeeuwse Meisje en bloemen, gevolgd door een geel-blauwe periode die zich toespitste op Domburgse duinen en tuinen. Daarna had een versobering en een heroriëntatie plaats. Het accent kwam te liggen op houtskooltekeningen en -studies van onder meer De Manteling-bossen bij Domburg.
Sinds enkele jaren legt Krisztián Horváth zich ook toe op het smeden van juwelen in zilver en goud.

 

schilderijen horvath

DE SCHOONHEID VAN ALLES. RONDOM KRISZTIÁN HORVÁTH

DE FACTORY • ISBN 978-90-823448-1-3 • 140 p. • € 20,- • rijk geïllustreerd

boekomslag horvath 2De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth is een persoonlijk verhaal. ‘De uitspraak van de Franse advocaat en schrijver Henry Bordeaux over de schoonheid van de aarde spreekt mij enorm aan’, aldus Francisca van Vloten. ‘En nu lijkt zij mij heel goed van toepassing op Krisztián Horváth en de wijze waarop hij zijn waarneming van het leven verwezenlijkt in zijn werk. Mijn verhaal over zijn leven in samenhang met zijn werk is vooral het relaas van iemand die verschillend stadia van dat leven en dat werk van dichtbij heeft meegemaakt. In mijn ogen is Krisztián een zeer veelzijdig en talentvol kunstenaar, een levenskunstenaar en een beminnelijk mens. Natuurlijk kent ook hij zijn ups & downs – het is opvallend hoe somber hij vanaf zijn zelfportretten de wereld inkijkt – maar altijd is er gelukkig de muze die alles vraagt – en troost, verrijking en scheppingskracht biedt.’