banner nieuws

De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth

 

boekomslag schoonheid horvath

Krisztian Horvath

 

La beauté de la terre ne s'achète pas; elle appartient à qui la découvre, la comprend et la goûte.

[De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten.]

Henry Bordeaux (1870-1963)

 

Tijdens zijn eerste jaren in Nederland werd Krisztián Horváth (Szeged, 1976) geraakt door het groene land van Overijssel en Gelderland. Hij schilderde met een royaal gebaar kleurige naturalistische en impressionistische bos- en heidelandschappen – met de gelen en de groenen van Van Gogh – terwijl zich vrijwel tegelijkertijd op de achtergrond een kiem van een meer esthetisch-decoratieve benadering ontplooide. Het impressionisme maakte plaats voor een door de Jugendstil beïnvloede periode, maar toch is het pas daarna dat zijn werk de ontwikkeling tot een heel persoonlijke stijl liet zien. 

In 2000 kwam hij voor het eerst naar Domburg. De kennismaking met de zee, het kustgebied van Walcheren en het Zeeuwse licht was een openbaring voor hem die tot een steeds verdergaande abstrahering zou leiden, nu eens subtiel, dan weer uitbarstend in een fel en schitterend kleurgebruik.
Uit Hongarije had Horváth warme, aardse kleuren meegenomen, die zich na zijn Van Gogh-periode vermengden met wat hij noemde: de 'kitsch-kleuren' van Toorop en Mondriaan.
De zee maakte het, volgens hem, onvermijdelijk dat hij ging abstraheren, allereerst in zijn schilderijen. In een volgende fase kreeg zijn werk een driedimensionaal karakter. Stippen werden tot kleine op een beschilderde houten ondergrond aangebrachte kubussen en vervolgens tot als in een lijnenspel gevatte constructies. Dat leidde tot een veelvoud aan composities. Weer tweedimensionaal en schitterend van vorm en kleur waren zijn impressies van het Zeeuwse Meisje en bloemen, gevolgd door een geel-blauwe periode die zich toespitste op Domburgse duinen en tuinen. Daarna had een versobering en een heroriëntatie plaats. Het accent kwam te liggen op houtskooltekeningen en -studies van onder meer De Manteling-bossen bij Domburg.
Sinds enkele jaren legt Krisztián Horváth zich ook toe op het smeden van juwelen in zilver en goud.

 

schilderijen horvath

DE SCHOONHEID VAN ALLES. RONDOM KRISZTIÁN HORVÁTH

DE FACTORY • ISBN 978-90-823448-1-3 • 140 p. • € 20,- • rijk geïllustreerd

boekomslag horvath 2De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth is een persoonlijk verhaal. ‘De uitspraak van de Franse advocaat en schrijver Henry Bordeaux over de schoonheid van de aarde spreekt mij enorm aan’, aldus Francisca van Vloten. ‘En nu lijkt zij mij heel goed van toepassing op Krisztián Horváth en de wijze waarop hij zijn waarneming van het leven verwezenlijkt in zijn werk. Mijn verhaal over zijn leven in samenhang met zijn werk is vooral het relaas van iemand die verschillend stadia van dat leven en dat werk van dichtbij heeft meegemaakt. In mijn ogen is Krisztián een zeer veelzijdig en talentvol kunstenaar, een levenskunstenaar en een beminnelijk mens. Natuurlijk kent ook hij zijn ups & downs – het is opvallend hoe somber hij vanaf zijn zelfportretten de wereld inkijkt – maar altijd is er gelukkig de muze die alles vraagt – en troost, verrijking en scheppingskracht biedt.’