banner nieuws

PERSBERICHT

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD

9 juli – 12 novembers 2017

.....
’k Luister weelde-omvangen …
Land van mijn jeugd, mijn Domburg groen,
Kon ik maar vliegen, als vogels doen,
Langs paden van verlangen!
Marie Boddaert (1903; fragment)

Het gedicht ‘Uit de verte’ van Marie Boddaert (1844-1914) begeleidt de Zomertentoonstelling 2017, die een selectie van werken rond Domburg als klassieke kunstenaarskolonie in Europees verband laat zien uit drie
bijzondere verzamelingen: de Collectie van het MTVP Museum Domburg, de Collectie van de Gemeente Veere, waartoe Domburg behoort, en de Collectie van Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Center for Artists’ Colonies in Europe, een documentatie- en onderzoekscentrum i.o. verbonden met het MTVP Museum Domburg.

Lees hier verder het hele persbericht (PDF)

Impressie van de tentoonstelling (zaaltekst)

Deze zaaltekst geeft een impressie van de MTVP Zomertentoonstelling 2017. De Zomertentoonstelling 2018 laat het vervolg op deze – de huidige – tentoonstelling zien. Ter gelegenheid van beide tentoonstellingen zal in 2018 een boek over de drie bijzondere collecties verschijnen.

Lees hier verder de hele zaaltekst (PDF)