banner nieuws

MTVP MUSEUM DOMBURG VERNISSAGE 31.03.2018

 Meer dan 300 mensen op de opening en meer dan 100 op de eerste bezoekersmiddag! More than 300 people at the Vernissage and more than 100 at the first visitors afternoon! Mehr als 300 Leute bei der Vernissage und mehr als 100 während des ersten Besuchernachmittags!

00

00

00

Impressies van de aanwezigen bij de opening in de tent - binnen in het gebouw was de ontvangstruimte stampvol. Impressions of the people present in the tent - within the building, the reception area was overcrowded. Eindrücke der anwesenden im Zelt - drinnen im Gebäude war der Empfangsraum übervoll.

00

De voorzitter van het MTVP Museum Arnold van Houtum spreekt. The President of the MTVP Museum Arnold van Houtum speaks. Der Präsident des MTVP Museums Arnold van Houtum redet.

00

V.l.n.r. de kunstenaar Onno Boerwinkel, museumconservator en samensteller van de tentoonstelling Francisca van Vloten en fluitiste en tentoonstellingsopener Eleonore Pameijer. V.l.n.r. der Künstler Onno Boerwinkel, Museumskuratorin und Herstellerin der Ausstellung Francisca van Vloten und Flötenspielerin und Ausstellungsöffnerin Eleonore Pameijer. F.l.t.r. the artist Onno Boerwinkel, Museum Curator and Exhibition Maker Francisca van Vloten and flutist and Exhibition Opener Eleonorer Pameijer.

00

Francisca van Vloten licht de tentoonstelling toe. Francisca van Vloten explains the Exhibition. Francisca van Vloten erklärt die Ausstellung.

00

Eleonore Pameijer speelt Bach, Philip Glass en Debussy. Eleonore Pameijer plays Bach, Philip Glass and Debussy. Eleonore Pameijer spielt Bach, Philip Glass and Debussy.

00

Misha Mengelberg volgt. Misha Mengelberg follows. Misha Mengelberg folgt.

00

Bloemen voor Eleonore. Flowers for Eleonore. Blumen für Eleonore.

00

En voor Francisca. And for Francisca. Und für Francisca.

00

Met Misha naar de Zaal en de Tentoonstelling. With Misha to the Hall and the Exhibition. Mit Misha zum Saal und zur Ausstellung.

00

Open! Open! Open!

Indruk van de werken in de tentoonstellingsruimte. Impression of the works in the Exhibition Hall. Eindruck der Werke im Ausstellungsraum.

00

00