banner nieuws

De Schilders van Domburg

De eerste druk van ‘De schilders van Domburg’ van Francisca van Vloten omvatte 2500 exemplaren. Die was binnen een half jaar uitverkocht. Eind november 2018 verscheen de tweede druk.

In oktober 2019 verscheen ook een Duitse vertaling van het boek. 

Die Maler von Domburg OM TPD HR

Francisca van Vloten, De schilders van Domburg 1870-1930,  Zwolle: WBOOKS, 20182, 264 p. ISBN: 978 94 625 8260 6. 

Duitse versie: Francisca van Vloten, Die Maler von Domburg 1870 – 1930, vert. Ira Wilhelm, Zwolle: WBOOKS, 2019, 264 p. ISBN: 978 94 625 8357 3. 

Prijs € 22,95.