banner nieuws

Uitnodiging boekpresentatie 'De schilders van Domburg' door Francisca van Vloten.

Schilders Domburg uitnodiging

WBOOKS De schilders van Domburg Voorjaar 2018

PERSBERICHT

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD

9 juli – 12 novembers 2017

.....
’k Luister weelde-omvangen …
Land van mijn jeugd, mijn Domburg groen,
Kon ik maar vliegen, als vogels doen,
Langs paden van verlangen!
Marie Boddaert (1903; fragment)

Het gedicht ‘Uit de verte’ van Marie Boddaert (1844-1914) begeleidt de Zomertentoonstelling 2017, die een selectie van werken rond Domburg als klassieke kunstenaarskolonie in Europees verband laat zien uit drie
bijzondere verzamelingen: de Collectie van het MTVP Museum Domburg, de Collectie van de Gemeente Veere, waartoe Domburg behoort, en de Collectie van Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Center for Artists’ Colonies in Europe, een documentatie- en onderzoekscentrum i.o. verbonden met het MTVP Museum Domburg.

Lees hier verder het hele persbericht (PDF)

Impressie van de tentoonstelling (zaaltekst)

Deze zaaltekst geeft een impressie van de MTVP Zomertentoonstelling 2017. De Zomertentoonstelling 2018 laat het vervolg op deze – de huidige – tentoonstelling zien. Ter gelegenheid van beide tentoonstellingen zal in 2018 een boek over de drie bijzondere collecties verschijnen.

Lees hier verder de hele zaaltekst (PDF)

 

OPENING ZOMERTENTOONSTELLING 2017 IN HET MTVP MUSEUM DOMBURG OP 8 JULI 2017

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

2017 07 08 004

2017 07 08 003
2017 07 08 008

2017 07 08 015a
2017 07 08 034

2017 07 08 026
2017 07 08 030

 

Panorama Pijbes 1. Impressie van het Domburgse deel

 

foto pijbes francisca

Een impressie van het Domburgse deel van de eerste aflevering van Panorama Pijbes, een achtdelige serie met oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes over het Nederlandse landschap gezien door de ogen van kunstenaars. In elke aflevering staat een oer-Nederlands landschap centraal, bijvoorbeeld het strand, de heide en de stad.

Lees hier verder het hele verhaal (PDF)

Bekijk de eerste aflevering van Panorama Pijbes

 

De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth

 

boekomslag schoonheid horvath

Krisztian Horvath

 

La beauté de la terre ne s'achète pas; elle appartient à qui la découvre, la comprend et la goûte.

[De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten.]

Henry Bordeaux (1870-1963)

 

Tijdens zijn eerste jaren in Nederland werd Krisztián Horváth (Szeged, 1976) geraakt door het groene land van Overijssel en Gelderland. Hij schilderde met een royaal gebaar kleurige naturalistische en impressionistische bos- en heidelandschappen – met de gelen en de groenen van Van Gogh – terwijl zich vrijwel tegelijkertijd op de achtergrond een kiem van een meer esthetisch-decoratieve benadering ontplooide. Het impressionisme maakte plaats voor een door de Jugendstil beïnvloede periode, maar toch is het pas daarna dat zijn werk de ontwikkeling tot een heel persoonlijke stijl liet zien. 

In 2000 kwam hij voor het eerst naar Domburg. De kennismaking met de zee, het kustgebied van Walcheren en het Zeeuwse licht was een openbaring voor hem die tot een steeds verdergaande abstrahering zou leiden, nu eens subtiel, dan weer uitbarstend in een fel en schitterend kleurgebruik.
Uit Hongarije had Horváth warme, aardse kleuren meegenomen, die zich na zijn Van Gogh-periode vermengden met wat hij noemde: de 'kitsch-kleuren' van Toorop en Mondriaan.
De zee maakte het, volgens hem, onvermijdelijk dat hij ging abstraheren, allereerst in zijn schilderijen. In een volgende fase kreeg zijn werk een driedimensionaal karakter. Stippen werden tot kleine op een beschilderde houten ondergrond aangebrachte kubussen en vervolgens tot als in een lijnenspel gevatte constructies. Dat leidde tot een veelvoud aan composities. Weer tweedimensionaal en schitterend van vorm en kleur waren zijn impressies van het Zeeuwse Meisje en bloemen, gevolgd door een geel-blauwe periode die zich toespitste op Domburgse duinen en tuinen. Daarna had een versobering en een heroriëntatie plaats. Het accent kwam te liggen op houtskooltekeningen en -studies van onder meer De Manteling-bossen bij Domburg.
Sinds enkele jaren legt Krisztián Horváth zich ook toe op het smeden van juwelen in zilver en goud.

 

schilderijen horvath

DE SCHOONHEID VAN ALLES. RONDOM KRISZTIÁN HORVÁTH

DE FACTORY • ISBN 978-90-823448-1-3 • 140 p. • € 20,- • rijk geïllustreerd

boekomslag horvath 2De schoonheid van alles. Rondom Krisztián Horváth is een persoonlijk verhaal. ‘De uitspraak van de Franse advocaat en schrijver Henry Bordeaux over de schoonheid van de aarde spreekt mij enorm aan’, aldus Francisca van Vloten. ‘En nu lijkt zij mij heel goed van toepassing op Krisztián Horváth en de wijze waarop hij zijn waarneming van het leven verwezenlijkt in zijn werk. Mijn verhaal over zijn leven in samenhang met zijn werk is vooral het relaas van iemand die verschillend stadia van dat leven en dat werk van dichtbij heeft meegemaakt. In mijn ogen is Krisztián een zeer veelzijdig en talentvol kunstenaar, een levenskunstenaar en een beminnelijk mens. Natuurlijk kent ook hij zijn ups & downs – het is opvallend hoe somber hij vanaf zijn zelfportretten de wereld inkijkt – maar altijd is er gelukkig de muze die alles vraagt – en troost, verrijking en scheppingskracht biedt.’

PERSBERICHT

DE SCHOONHEID VAN ALLES!

KRISZTIÁN HORVÁTHS DOMBURGSE DESIGN

9 april – 2 juli 2017

DE STIJL 1917 – 2017

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de avant-garde kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Haar beroemdste vertegenwoordiger Piet Mondriaan verbleef in de daaraan voorafgaande jaren, van 1908 tot 1916, regelmatig in Domburg. In de Walcherse kustplaats werd hij steeds opnieuw overweldigd door de talloze schakeringen van kleuren, de spelingen van het licht, de zee en het prachtige vlakke land met hier en daar een verticaal object. Hij gaf ze weer in een veelvoud van werken die een zoektocht vormden naar de perfecte harmonie van de tot de grootste eenvoud teruggebrachte tegendelen. Een voorbode van De Stijl

Domburg is de plaats waar alle lijnen samenkomen, waar Piet Mondriaan de belangrijkste ontwikkeling in zijn werk heeft doorgemaakt en waar op de zgn. Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) o.m. ook werk van zijn Stijl-genoten Theo van Doesburg en Vilmos Huszár was te zien.

Lees hier verder het hele persbericht (PDF)

OPENING ZOMERTENTOONSTELLING 2016 IN HET MTVP MUSEUM DOMBURG OP 9 JULI 2016

Naar Zeeland 2016 - schilders van het Zeeuwse landschap.

NZ2a verhaalFrans

"Zeeland is een prachtig land. Het heeft altijd kunstenaars geïnspireerd, maar toch kwam de

verbeelding van het landschap pas aan het begin van de negentiende eeuw tot bloei, toen de

schilders naar buiten begonnen te trekken."

De gehele tekst is als PDF beschikbaar ter download

NZ1 Arnold openingswoorden
Bestuursvoorzitter Arnold van Houtum heet de aanwezigen welkom.
Vooraan zittend, tweede van links, de auteur Ad Beenhakker wiens
boek over schilders van het Zeeuwse landschap deze middag in het
MTVP Museum werd gepresenteerd.

NZ2 Frans openingsverhaal
MTVP-conservator Francisca van Vloten licht de tentoonstelling toe.

NZ10 impressiebuiten
Een impressie van de aanwezigen, met staand, vierde van links,
de dichter Jan J.B. Kuipers.

NZ12 openingFransVanderMaasHemminga
In het midden de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas,
die de tentoonstelling opende, rechts van hem uit gezien
Marten Hemminga, directeur van Het Zeeuwse Landschap,
die eveneens enkele woorden sprak en links Francisca van Vloten,
bij de openingshandeling.

NZ13 gedichtJan
Een landschapsgedicht van Jan J.B. Kuipers, omringd door werk
van o.m. Jan Toorop, Dirk Koets, Jo Dumon Tak en Hans Keukelaar.

NZ14 gedichtAndre
Een landschapsgedicht van André van der Veeke, omringd door
werk van o.m. Theo Jordans, Piet de Bodt en Geert van Fastenhout.

NZ14 gedichtFrans
Een landschapsgedicht van Francisca van Vloten, omringd door
werk van o.m. Dave Meijer, Krisztián Horváth, Dick Bakker,
Jo Dumon Tak en Henk Kooger.

NZ12a openingdrankjes
Na de speeches en rondleiding drankjes en hapjes in de Museumtuin.

Interview in Zeeuws Erfgoed juni 2016

In het tijdschrift Zeeuws Erfgoed van juni 2016 staat een interview met Francisca van Vloten.

"Weinig aspecten van de Zeeuwse ‘eigenheid’ zijn zo ongrijpbaar als het Zeeuwse licht. Toch is dit beroemd: een stoet kunstenaars, kunsthistorici en publicisten hield en houdt zich er intensief mee bezig. Kunsthistoricus, conservator en schrijver Francisca van Vloten is een van hen."

In 1989 zat Francisca van Vloten met journalist Kees Slager op de Hoge Hil bij Domburg, voor het VPRO-radioprogramma ‘Het spoor terug’. Ook toen ging het over het Zeeuwse licht. Van Vloten vertelde dat de schilder Piet Mondriaan begin twintigste eeuw op Domburg moest zijn afgekomen door de Zeeuwse schilderijen van Jan Toorop. Van Vloten: “Die schilderijen flonkerden van de lichtimpressies. Nadat Mondriaan in Domburg aan den lijve had ondervonden hoe dat licht door natuurlijke omstandigheden langs verschillende kanten over Walcheren leek te vallen, werd hij tot experimenten met de kleur en later de vorm gebracht.”

Het volledige artikel is als PDF beschikbaar ter download

SCRIPTIEPRIJS FREDERIK VAN EEDEN GENOOTSCHAP

frederikvaneeden klein

Het Frederik van Eeden Genootschap zet zich in voor de verspreiding van het gedachtegoed en de (hernieuwde) bestudering van het werk van de schrijver, wetenschapper, sociaal hervormer en psychiater Frederik van Eeden (1860-1932). Het Genootschap beheert ook de nalatenschap van Van Eeden; de collectie handschriften, brieven, foto’s etc. is in bruikleen gegeven aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Het Genootschap wil met deze scriptieprijs Bachelor en Master studenten aanzetten om zich te verdiepen in het werk en het leven van Van Eeden of in de manier waarop het denken en doen van deze auteur heeft doorgewerkt in het culturele en sociale leven na zijn dood.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van
€ 500,- en een bijzonder aandenken.
De eerste keer zal de prijs worden uitgereikt in 2017. De uiterste inzenddatum is 1 januari 2017.

Voor meer informatie over de Scriptieprijs en het reglement, download de PDF

De passie van Peijs - Francisca van Vloten (19 april 2016)

De laatste aflevering van De Passie van Peijs gaat over Francisca van Vloten. Francisca van Vloten is kunsthistoricus en conservator van het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg – dé badplaats van Zeeland met een grote aantrekkingskracht voor kunstenaars als Piet Mondriaan en Jan Toorop.  

passievanpeijs