banner nieuws

MarieTak Affiche voorjaar 2016 DeZaakPietMondriaan verkleind

 mondriaan image00           mondriaan image01           mondriaan image02

PERSBERICHT

De voorjaarstentoonstelling 2016 van het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg is gewijd aan

DE ZAAK PIET MONDRIAAN * MONDRIAAN IN DOMBURG
27 maart - 3 juli 2016

DE ZAAK PIET MONDRIAAN

Loek Grootjans (Arnemuiden, 1955) verzamelt en archiveert alles wat hem als mens en kunstenaar raakt. In 2008 begon hij met zijn project Storage for Distorted Matter. In dit veelomvattende project probeert Grootjans het leven te registreren en op te slaan. Zo verzamelde hij jarenlang het stof in zijn atelier en de grond waarop Vincent van Gogh werd geboren. 

Voor De zaak Piet Mondriaan, deel uitmakend van Storage for Distorted Matter, heeft Grootjans het licht verzameld dat Mondriaan in 1908 moet hebben gezien toen hij voor het eerst in Domburg aankwam. Grootjans betoogt dat ‘het Zeeuwse licht’, dat Piet Mondriaan in 1908 voor het eerst in Domburg zag, zijn oeuvre grotendeels heeft veranderd en gevormd. Het licht is daar fenomenaal en volgens Grootjans’ onderzoek komt dat door de invloed van de Wester- en Oosterschelde, de stroming van de Noordzee en het Nauw van Calais. De zoutkristallen in het water zijn in de zomer vele malen groter dan in andere seizoenen; zij komen door de wervelende stromingen ter plekke in de lucht terecht en beïnvloeden op die manier het licht. De zeewatertemperatuur is in september het warmst en daardoor zijn de kristallen het grootst in die periode. De manier waarop de kristallen het licht weerkaatsen levert een uniek effect op. 

Grootjans heeft op de plaats tussen Westkapelle en Domburg, op het kruispunt van de kijkrichting van Piet Mondriaan van Domburg naar Westkapelle, een jaar lang water uit de zee gehaald en deels laten verdampen. Ook heeft hij op die plek duizenden foto’s gemaakt van het sublieme Zeeuwse licht. Hij heeft met zijn installatie historische gegevens met hedendaagse gecombineerd en biedt op geheel eigen wijze een nieuwe kijk op de kunsthistorie.

mondriaan image04 1        mondriaan image11 1        mondriaan image07        mondriaan image03

MONDRIAAN IN DOMBURG

MTVP-Conservator Francisca van Vloten is evenals Loek Grootjans gefascineerd door het Zeeuwse Licht. In 1989 zat zij met de journalist, schrijver en radiomaker Kees Slager op de Hoge Hil van Domburg en vertelde zij hem over haar gedachte dat Mondriaan door de Zeeuwse schilderijen van Toorop, die flonkerden van lichtimpressies, op Domburg was afgekomen. En dat hij na aan den lijve te hebben ervaren hoe dat bijzondere licht door natuurlijke omstandigheden langs meer kanten over Walcheren leek te vallen, tot experimenten met de kleur en later met de vorm werd gebracht. Sindsdien heeft zij regelmatig over haar onderzoek naar het Zeeuwse licht, Toorop, Mondriaan en Domburg gepubliceerd.

Als omlijsting van Loek Grootjans’ project De Zaak Piet Mondriaan heeft Van Vloten een documentaire tentoonstelling rond Mondriaan in Domburg gemaakt.

mondriaan image09 mondriaan image08 mondriaan image05 mondriaan image06

JAN TOOROP SCHENKING

Een wand van het tentoonstellingsgebouw is gereserveerd voor Jan Toorop: in 2015 schonk de Turing Foundation het MTVP Museum Domburg twee Toorops in langdurige bruikleen, een aquarel en een krijttekening. Zij zullen voor de duur van de tentoonstelling naast enkele andere werken van Toorop uit de collectie van het museum te zien zijn.

_________________________________________________________________________

Voor informatie & foto's: Arnold van Houtum, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., M 06 543 67 534.

mondriaan image10

mondriaan image12

 

De Jekyll en Hyde in Frederik van Eeden / Maarten Slagboom (www.schift.nl)

Tegen het eind van de 19e eeuw realiseerden steeds meer mensen zich dat de vooruitgang een keerzijde had. Onder hen schrijver en psychiater Frederik van Eeden. In de aanloop naar het slotstuk van de documentaireserie De IJzeren Eeuw schetsen vier Van Eeden-kenners een beeld van de man die fungeerde als doorgeefluik van nieuwe ideeën maar nooit werd wat hij graag wilde zijn: iemand uit één stuk.

Lees meer: De Jekyll en Hyde in Frederik van Eeden

PRESENTATIE LIBER AMICORUM FREDERIK VAN EEDEN & FREDERIK VAN EEDEN-GENOOTSCHAP 2014/2015

 

HERINNERING IS EEN KOSTBARE GAVE
LIBER AMICORUM FREDERIK VAN EEDEN & FREDERIK VAN EEDEN-GENOOTSCHAP

Liber Amicorum 2014/2015 Frederik van Eeden (1860-1932) 
Liber Amicorum 2014/2015               Frederik van Eeden (1860-1932)

Lees meer: PRESENTATIE LIBER AMICORUM FvE & FVEG 2014/ 2015

 

OPENING VOORJAARS- EN ZOMERTENTOONSTELLING MTVP 2015

 

Op 28 maart 2015 werd in het MVTP Museum Domburg de tentoonstelling

MET DE NATUUR ALS LEERMEESTER. DE KUNSTENAARSKOLONIE SCHWAAN
geopend door Pierre Bedouelle, de secretaris-generaal van de Europese Federatie van Kunstenaarskolonies EuroArt.

Lees meer: Opening voorjaars- en zomertentoonstelling MTVP 2015

fveg logo

PERSBERICHT

HERINNERING IS EEN KOSTBARE GAVE
LIBER AMICORUM FREDERIK VAN EEDEN & FREDERIK VAN EEDEN-GENOOTSCHAP

Presentatie Liber Amicorum 2014/2015: zaterdag 11 april 2015 van 15.30 – 16.30 uur
Museumcafé van de Bijzondere Collecties van de UvA aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam

Liber Amicorum 2014/2015 Frederik van Eeden (1860-1932) 
Liber Amicorum 2014/2015               Frederik van Eeden (1860-1932)

Het Liber Amicorum verschijnt ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van het Frederik van Eeden-Genootschap in 2014. In dat jaar werden de bijdragen geschreven en verzameld. Zij komen zowel van leden van het Genootschap als van mensen die zich rechtstreeks of indirect met Van Eeden hebben beziggehouden. De presentatie heeft bijna op de dag af 85 jaar na de presentatie van het eerste Liber Amicorum (3 april 1930) voor Frederik van Eeden plaats. Het ‘nieuwe’ Liber Amicorum werd aangevuld met een selectie uit de bijdragen aan het ‘oude’ Liber Amicorum.

De redactie en samenstelling was in handen van Francisca van Vloten.
Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Wim Brands (VPRO Boeken).

De presentatie sluit aan op de Algemene Ledenvergadering 2015 van het Frederik van Eeden-Genootschap, die op 11 april 2015 van 14.30 tot 15.30 uur plaatsheeft in de Regentenzaal van de Bijzondere Collecties.

De Factory | 240 p. | ISBN/EAN: 978-90-811727-8-3 | € 34.

_________________________________________________________________________

Noot voor de redacties: voor meer informatie en foto’s: de voorzitter van het Frederik van
Eeden-Genootschap Arnold van Houtum, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., M 06 543 67 534.

 

 

PERSBERICHT

MET DE NATUUR ALS LEERMEESTER 
DE KUNSTENAARSKOLONIE SCHWAAN
29 maart - 6 september

Het MTVP Museum Domburg begint 2015 met een tentoonstelling die is gewijd aan de prachtige landschapschilderijen en dorpsgezichten van de Noord-Duitse kunstenaarskolonie Schwaan.

DE KUNSTENAARSKOLONIE SCHWAAN
Zoals er in de tweede helft van de negentiende eeuw talrijke kunstenaarskolonies in Europa ontstonden, zo ontwikkelde zich omstreeks 1890 ook in Schwaan een gemeenschap van schilders. De uit Schwaan zelf afkomstige Franz Bunke, Rudolf Bartels en Peter Paul Draewing vormden samen met de uit Hamburg stammende Alfred Heinsohn de belangrijkste steunpilaren van de enige kunstenaarskolonie in Mecklenburg.

Ze waren aan de Weimarer Malerschule – de Groothertogelijk-Saksische Kunstschool in Weimar – onderwezen in de realistisch-naturalistische landschapschilderkunst en beoefenden hun natuurstudies in hun geboortestreek Mecklenburg.

Bartels en Heinsohn ontwikkelden zich het meest in moderne richting en zouden tot de zgn. Klassieke Modernen gaan behoren. Met hen mee kwamen collega’s als Paul Baum (in Zeeland geen onbekende), Richard Starcke, Hedwig von Germar en Otto Tarnogrocki, die voor een levendige uitwisseling van werken en ideeën zorgden. Vrouwelijke kunstenaars als Ilse Jonas en Helene Dolberg bleken eveneens een band met Schwaan te hebben.

Conservator: Francisca van Vloten

  
PERSBERICHT Schwaan 2015 MTVP afb1 PERSBERICHT Schwaan 2015 MTVP afb2 PERSBERICHT Schwaan 2015 MTVP afb3 PERSBERICHT Schwaan 2015 MTVP afb4

____________________________________________________________________________________
Voor de redactie: meer informatie en foto's van werken; mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PERSBERICHT Schwaan 2015 MTVP afb5

 

 

 


Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie:

Francisca van Vloten, Met de natuur als leermeester. De kunstenaarskolonie Schwaan.
Domburg: De Factory, 2015 | 90 p. | € 15. 

 

 

DE KUNSTENAARSKOLONIE DOMBURG
Domburg maakte aan het einde van de negentiende eeuw naam als een eenvoudig internationaal kuuroord, met als grote trekpleister de arts en fysiotherapeut Johan Georg Mezger (1838-1909). Na Mezgers dood en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het stadje langzaam aan in een familiebadplaats voor de middenklasse. Lang bleef zijn geschiedenis verborgen, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is Domburg als kunstenaarskolonie oude stijl te boek gesteld.

Kunstenaars hebben van oudsher over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de ongerepte schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het door water omarmde land. Met enkele Belgische schilders als Emile Claus, Euphrosine Beernaert en Camille Van Camp omstreeks 1870 als voorlopers, ontstond de kunstenaarskolonie Domburg rond 1900, beleefde zij haar grootste bloei tijdens de bekende Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) en duurde zij voort tot eind van de jaren twintig. De kunstenaarskolonie Domburg kwam symbolisch tot een einde toen ‘de kunstzaal’ ten gevolge van hevige stormen in de winter van 1921 op 1922 instortte.

HET MTVP MUSEUM
Een replica van het oude gebouwtje staat enigszins verborgen als een oase van rust in het centrum van de badplaats en huisvest sinds 1994 het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Het museum organiseert twee keer per jaar succesvolle exposities rond de deelnemers aan de oude tentoonstellingen, rond hedendaagse kunstenaars die een band met Zeeland hebben en bovendien - in het kader van de contacten tussen Europese kunstenaarskolonies onderling -rond andere spraakmakende kolonies uit eind negentiende en begin twintigste eeuw.

logo marietak 2015

Ooststraat 10a Ι 4357 BE Domburg Ι T 00 31 118 584618

DE KUNSTENAARSKOLONIE SCHWAAN IN DOMBURG

Voorjaar en Zomer 2015

De kunstenaarskolonie Schwaan in Domburg

 

Rudolf Bartels, Obstbaumblüte / Vruchtenboom in bloei, 1914, olieverf op doek.

 

Het MTVP Museum Domburg begint 2015 met een tentoonstelling die is gewijd aan de prachtige landschapschilderijen en dorpsgezichten van de Noord-Duitse kunstenaarskolonie Schwaan. 

Zoals er in de tweede helft van de negentiende eeuw talrijke kunstenaarskolonies in Europa ontstonden, zo ontwikkelde zich omstreeks 1890 ook in Schwaan een gemeenschap van schilders. De uit Schwaan zelf afkomstige Franz Bunke, Rudolf Bartels en Peter Paul Draewing vormden samen met de uit Hamburg stammende Alfred Heinsohn de belangrijkste steunpilaren van de enige kunstenaarskolonie in Mecklenburg. Ze waren aan de Weimarer Malerschule – de Groothertogelijk- Saksische Kunstschool in Weimar – onderwezen in de realistisch-naturalistische landschapschilderkunst en beoefenden hun natuurstudies in hun geboortestreek Mecklenburg. Met hen mee kwamen collega’s als Paul Baum (in Zeeland geen onbekende), Richard Starcke, Hedwig von Germar en Otto Tarnogrocki, die voor een levendige uitwisseling van werken en ideeën zorgden. Vrouwelijke kunstenaars als Ilse Jonas en Helene Dolberg bleken eveneens een band met Schwaan te hebben.

Tentoonstelling & Publicatie: Francisca van Vloten

marie tak logo

Jaarboek Frederik van Eeden-genootschap 2014

jaarboek fve2014 1Het lijvige Jaarboek 2014 verschijnt in december, met o.m. Dik van der Meulen over Van Eeden en 'de Tandem van de Nederlandse natuur'; Thilde Kuit over Truida Everts; Francisca van Vloten over het dagboek als troost in onzekere tijden; Zuzana Vaidová over Van Eeden in Tsjechische vertaling; Lisa van Vark over Van Eeden en Ernst Blochs notie van utopia; Derk Jansen over de 'actualiteit' van Van Eeden; Matti Gortemaker over de ongepubliceerde correspondentie tussen Van Eeden en Johan Borgman, Francisca van Vloten over Douwe Draaisma's De dromenwever, en over Van Eeden en Remko ter Laan en Roel Jonker ten slotte over een vermist varken van F.W. van Eeden sr.

80 jaar Frederik van Eeden-Genootschap

liber amicorum fve

In 2014 bestaat het Frederik van Eeden-Genootschap 80 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt eind 2014 een Liber Amicorum voor zowel het Genootschap als Frederik van Eeden - 84 jaar na het eerste aan Van Eeden gewijde Liber Amicorum, dat ter ere van zijn 70ste verjaardag werd samengesteld.

Het Liber Amicorum 2014 staat onder redactie van Francisca van Vloten en wordt officieel gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2015 in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties van de UvA aan de Turfmarkt in Amsterdam.

 

Titelpagina van het Liber Amicorum 2014

OPENING TENTOONSTELLING TIJDELIJK THUISLAND. BELGISCHE KUNSTENAARS IN DOMBURG 1914-1918, 5 juli 2014

VERNISSAGE EXHIBITION TEMPORARY HOMELAND. BELGIAN ARTISTS IN DOMBURG 1914-1918, 5 July 2014

Zo'n 150 mensen maakten de opening van de Zomertentoonstelling 2014 van het MTVP Museum Domburg door Frank Geerkens, de Belgische ambassadeur in Nederland mee. Van alle kanten kwamen enthousiaste reacties op de tentoonstelling, het gelijknamige boek en de fietsroute.

About 150 guests were present at the opening of the Summer Exhibition 2014 of the MTVP Museum Domburg by Frank Geerkens, the Belgian Ambassador in the Netherlands. Enthusiastic response came from all sides to the Exhibition, the Publication and the Biking Route.

opening thuisland 1 opening thuisland 2

opening thuisland 3 opening thuisland 4

PRESENTATIE
TIJDELIJK THUISLAND. BELGISCHE KUNSTENAARS IN DOMBURG 1914-1918, 5 juli 2014
PRESENTATION
TEMPORARY HOMELAND. BELGIAN ARTISTS IN DOMBURG 1914-1918, 5 July 2014

 

omslag tijdelijkthuisland

Op zaterdag 5 juli 2014 verschijnt de publicatie Tijdelijk Thuisland. Belgische Kunstenaars in Domburg 1914-1918 door Francisca van Vloten bij de gelijknamige tentoonstelling in het MTVP Museum Domburg. Zie het persbericht op deze website. Aanbieding tijdens de opening in het MTVP Museum Domburg.
Tegelijkertijd wordt aangeboden de Fietsroute langs schildersplekken: Belgische kunstenaars op Walcheren tijdens de Eerste Wereldoorlog door Alex Elaut. 
Tijdens de tentoonstellingsperiode staan in de tuin van het museum beeldhouwwerken van Henk Teunissen uit Oostkapelle.

On Saturday, July 5, 2014, the publication Temporarily Homeland. Belgian artists in Domburg 1914-1918 by Francisca van Vloten will be presented. It accompanies the Exhibition in the MTVP Museum Domburg. See the Press Release on this website. Presentation during the Vernissage at the MTVP Museum Domburg.

At the same time the Biking Route along places painted by Belgian artists on Walcheren during the First World War, by Alex Elaut, is presented.

During the Exhibition period sculptures by Henk Teunissen from Oostkapelle are on show in the Garden of the Museum.

Zomertentoonstelling 2014 MTVP Museum Domburg
Tijdelijk Thuisland. Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918

Summer Exhibition 2014 MTVP Museum Domburg
Temporary Homeland. Belgian Artists in Domburg 1914-1918

 

 

PERSBERICHT

TIJDELIJK THUISLAND
Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918
MARIE TAK VAN POORTVLIET MUSEUM DOMBURG 6 juli – 9 november 2014
Francisca van Vloten (conservator) i.s.m. Alex Elaut (gastconservator)

Marinemetwolken Emmenual Vierin fragment

 

DE KUNSTENAARSKOLONIE DOMBURG

Domburg maakte aan het einde van de negentiende eeuw naam als een eenvoudig internationaal kuuroord, met als grote trekpleister de arts en fysiotherapeut Johan Georg Mezger (1838-1909). Na Mezgers dood en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het stadje langzaam aan in een familiebadplaats voor de middenklasse. Lang bleef zijn geschiedenis verborgen, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is Domburg als kunstenaarskolonie oude stijl te boek gesteld.
Kunstenaars hebben van oudsher over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de ongerepte schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het door water omarmde land. Met enkele Belgische schilders als Emile Claus, Euphrosine Beernaert en Camille Van Camp omstreeks 1870 als voorlopers, ontstond de kunstenaarskolonie Domburg rond 1900, beleefde zij haar grootste bloei tijdens de bekende Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) en duurde zij voort tot eind van de jaren twintig. De kunstenaarskolonie Domburg kwam symbolisch tot een einde toen 'de kunstzaal' ten gevolge van hevige stormen in de winter van 1921 op 1922 instortte.

HET MTVP MUSEUM

Een replica van het oude gebouwtje staat enigszins verborgen als een oase van rust in het centrum van de badplaats en huisvest sinds 1994 het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Het museum organiseert twee keer per jaar succesvolle exposities rond de deelnemers aan de oude tentoonstellingen, rond hedendaagse kunstenaars die een band met Zeeland hebben en bovendien - in het kader van de contacten tussen Europese kunstenaarskolonies onderling - rond andere spraakmakende kolonies uit eind negentiende en begin twintigste eeuw.

TIJDELIJK THUISLAND

Na de Duitse inval in België van begin augustus 1914 en de daaropvolgende brute opmars van het Duitse leger door het land waren in de periode augustus – oktober 1914 meer dan een miljoen Belgen naar Nederland gevlucht. In het bijzonder het bombardement van Antwerpen had voor vluchtelingen naar Zeeland gezorgd. Tot de naar Walcheren uitgeweken families behoorden die van de kunstenaar Emmanuel Viérin (1869-1954) uit Kortrijk en zijn collega's Jozef Posenaer (1876-1935) en Frans Willems (1877-1945) uit de omstreken van Antwerpen. Later kwam Jean Gouweloos (1868-1943) uit Brussel er - via Amsterdam en Volendam - bij. Zij vonden korte of langere tijd hun toevlucht in Domburg en omgeving en namen onder meer deel aan de Domburgsche Tentoonstellingen. Aan hun werk en leven op Walcheren 1914 - 1918 is de Zomer- tentoonstelling 2014 gewijd. U ziet voorbeelden van de vaak zonnige en harmonieuze landschapsschilderijen van Viérin, de dikwijls vredige, licht melancholieke werken van Posenaer, de verfijnde portretten en kleurrijke landschappen en marines van Gouweloos en de nu eens illustratief-rake, dan weer mijmeringvolle aquarellen van Willems. Ook is er aandacht voor hun gezinnen en voor de echtgenote van Frans Willems, de bekende Belgische schrijfster Marie Gevers (1883-1975).

Bij Frans Willems komt nog een aspect naar voren: hij heeft de militaire zijde van het oorlogsgeweld en de tentenkampen meegemaakt. Dat leidde tot illustraties en pentekeningen die hij onder meer heeft uitgediept in zijn ontwerpen voor glasramen. Die aquarellen werden in 1915 in Domburg tentoongesteld waar zij veel reacties opriepen. Posenaer, Viérin en Gouweloos hebben hun persoonlijke oorlogservaringen niet rechtstreeks op doek of paneel neergelegd.

PERSBERICHT MTVP Zomer2014 schilderijen

 Voor de redactie: foto's van werken van resp. Viérin, Posenaer, Gouweloos en Willems; mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

marie tak logo

Ooststraat 10a  |  4357 BE Domburg  |  T 00 31 118 584618

Download Persbericht PDF   

Download Ned. zaaltekst PDF  English hand-out PDF  

Begleittext auf Deutsch PDF  Texte d’accompagne en Français PDF