banner werk

WERK biedt een overzicht van de publicaties van Francisca van Vloten en de tentoonstellingen die zij (mede) organiseerde / superviseerde.

WORK provides an overview of Francisca van Vloten's Publications and the Exhibitions she (co-) organized / supervised.

009  010  007  Stefan Schwenke verricht de openingshandeling begeleid door Arnold van Houtum  DSC00040  Impressie van de tentoonstelling IV  006