2021
 • 'Een badkuur met gevolgen. Domburg - badplaats met historie', in: D - Domburg-magazine, jg. 2021 nr. 1, 58-61.
 • 'Het licht op … Ahrenshoop. Kuren in Europa', in: D - Domburg-magazine, jg. 2021 nr. 1, 62-63.
 • 'Een nieuwe vrijheid. Domburg als kunstenaarskolonie', in: D - Domburg-magazine, jg. 2021 nr. 1, 64-67.
2018
 • ‘Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht. Adèle Opzoomer en Frederik van Eeden, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 62 (dec. 2018), 47-65.
 • 'Een goudmijn voor schilders. Domburg als kunstenaarskolonie', in: Aan Zee, een eenmalige publicatie van het Gemeentemuseum Den Haag, p. 60-63.
 • 'Domburg als badplaats. Van Assepoester tot prinses', in: Aan Zee, een eenmalige publicatie van het Gemeentemuseum Den Haag, p. 84-85.
 • 'Ook een literaire inspiratiebron. Het blond-omduinde Zeeuwse eiland', in: Aan Zee, een eenmalige publicatie van het Gemeentemuseum Den Haag, p. 86-87.
2017
 • ’Robert Wentges en de neus van Frederik van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 61 (dec 2017), 65.
2016
 • ’Tholen bijzonder belicht. Door de ogen van H.J. Wolter (1873-1952)’, in: Zeeuws Tijdschrift, 66 (2016) 4, 46-51.
2015
 • ’Tekst uitgesproken bij de presentatie van Herinnering is een kostbare gave, Liber Amicorum 2014/2015 voor Frederik van Eeden en het Frederik van Eeden-Genootschap, op zaterdag 11 april 2015 in de Bijzondere Collecties van de UVA te Amsterdam’, Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 59 (dec. 2015), p. 23-25.
 • 'Geef ze maar op hun donder!', in: Francisca van Vloten (red.), Herinnering is een kostbare gave. Liber Amicorum Frederik van Eeden & Frederik van Eeden-Genootschap, Domburg: De Factory, 2014 / 2015, p. 209-213.
 • 'Herinnering is een kostbare gave, inleiding', in: Francisca van Vloten (red.), Herinnering is een kostbare gave. Liber Amicorum Frederik van Eeden & Frederik van Eeden-Genootschap, Domburg: De Factory, 2014 / 2015, p. 9-15.
 • 'Jan Heyse 1882-1954, Arnemuidse vrouw met kind', in : Onbegrensde schoonheid, Anna Smit-Loor en Mark Smit (red.), Ommen: Mark Smit Kunsthandel 2015, p. 58-59.
2014
 • 'CELC', in: Zeeuws Tijdschrift, 64 (2014) 6/7, 21.
 • 'Wie vlas zaait, zal kunst oogsten. Vlasfestivals als toeristische trekpleisters', in: Zeeuws Tijdschrift, 64 (2014) 6/7, 22-25.
 • 'Van Eeden en Remko ter Laan', in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 58 (dec. 2014), p. 97-101.
 • 'De Eenheid Ik vervult het Heelal'. Over De dromenwever van Douwe Draaisma, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 58 (dec. 2014), p. 77- 80.
 • 'Hoe waar is waar? Frederik van Eedens dagboek als troost in onzekere tijden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 58 (dec. 2014), p. 39-53.
 • 'Niet voor u, niet door u, maar met u. De bevlogenheid van Johannes van Vloten', in: Jubileumuitgave van maandblad De Heraut, Deventer: Sociëteit De Hereeniging, okt. 2014, p. 13-19.
2013
 • ‘Een en ander over … het spel met de lezer’, in: Over Multatuli, 35 (2013) 70, 36-41.
 • ‘Een vlam van passie in het koud heelal: De wederopstanding van Willem Kloos’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 57 (maart 2013), 23-27.
 • ‘De duizelingwekkende schoonheid van het licht‘, in: Zeeuws Tijdschrift, 63 (2013) 3/4, 28-31.
2012
 • ‘In Memoriam Philip Mendera (1913-2011)‘, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 56 (maart 2012), z.p.
 • ‘"Stirb und werde!" De gelaagdheid in Mondriaans Zeeuwse werk‘, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 56 (maart 2012), 33-42. [Eerder verschenen in: Subliem Zeeland. Zeeuws Tijdschrift, 57 (2007) 1/2, 63-69.]
 • ‘"Wat een poëzie in dat huis!" Paradijselijk vertoeven in het Gooi‘, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 56 (maart 2012), 45-49. Bespreking van Ronny Boogaart en Eric de Rooij: Het beste mijner paradijzen: Wandelen door het Gooi met Van Eeden, Van Deyssel en anderen, Amsterdam 2011.
2011
 • ‘Over de zoektocht naar het Grote Licht: J.J. Meyer, Frederik van Eeden en hun tijdgenoten‘, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 55 (maart 2011), 33-43.
 • ‘Jan Toorop en de Domburgsche Tentoonstellingen’, in:Studio 2000 Magazine, 17 (juni 2011) 2, 13-17.
2010
 • ‘De betekenis van Frederik van Eeden anno 2010: Een terug- en een vooruitblik‘, in: 150 jaar Frederik van Eeden: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 54 (maart 2010), 25-35.
 • ‘Over de toekomst, door Frederik van Eeden.‘ Verzorgd en ingeleid door Francisca van Vloten, in: 150 jaar Frederik van Eeden: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 54 (maart 2010), 37-45.
 • ‘Van Eeden 1930: Brieven, krantenknipsels en een film‘, in: 150 jaar Frederik van Eeden: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 54 (maart 2010), 89-92.
 • ‘Een affiche voor Walden‘s Cacao-Chocolade & Suikerwerk‘, in: 150 jaar Frederik van Eeden: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 54 (maart 2010), 95-96.
 • ‘Rechtvaardigheid bestaat niet en de waarheid is altijd een onvoltooid karwei: Max Havelaar in internationaal perspectief‘, in: Over Multatuli [150 jaar Max Havelaar], 32 (mei 2010) 64, p. 25-32.
2009
 • ‘Opgedoken brieven: hoe en dankzij wie het Van Eeden-Museum tot stand kwam’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 53 (maart 2009), 27-32.
 • ‘Adriaan Barnouw en “The Gospel of Significs”’, in: Mededelingen Frederik van Eeden-Genootschap, 53 (maart 2009), 41-44.
 • ‘De paradijsvogel zijn staart niet zijn veren: Het netschrift van de Max Havelaar in facsimile’, in: Over Multatuli, 31 (2009) 62, 41-42.
 • ‘Carry van Biema: Een vergeten schilderes‘, in: Misjpoge, 22 (2009) 3, 84-92.
 • ‘Dromen van een Zeeuws mecenaat: het Museum Kunst der Westküste op Föhr‘, in: Zeeuws Tijdschrift, 59 (2009) 5/6, 72-77.
2008
 • ‘Zeeuwse kalver- en echte liefde: Het dagboek van Maria van der Swalme’, in: Zeeuws Tijdschrift, 58 (2008) 1/2, 9-21.
 • ‘Het onderscheid tussen praten en spreken: Van Eeden over Gorters verzen (gevolgd door Van Eedens artikel uit april 1889)’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 52 (april 2008), 19-35.
 • ‘Vier bijzondere prentbriefkaarten van Walden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 52 (april 2008), 37-38.
 • ‘Het Wereldsch Paradijs herleeft op Het Hof Van Eeden Festival 2008’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 52 (april 2008), 39-40.
 • ‘“De man met de gouden duimen”: Johann Mezger, de elite en Domburg als kunstenaarskolonie’, in: Heemschut, tijdschrift van de Bond Heemschut, 85 (april 2008) 2, 34-35.
 • ‘Domburg als kunstenaarskolonie’, in: Schoutambt en Heerlijkheid, Stichting voor Heemkunde en Stichting Museum Veluwezoom te Renkum, 22 (mei 2008) 2, 9-16.
 • Francisca van Vloten (red.), Special Badpaviljoen, met een voorwoord van Karel Loeff en Paul van der Velde en bijdragen van Evert de Iongh, Francisca van Vloten, Willem Heijbroek, Jos De Ley en Steven Molkenboer, Zeeuws Tijdschrift/ Erfgoedvereniging Heemschut, 58 (2008) 7.
 • ‘“Oude herinneringen en nieuwe wenschen”: De geschiedenis van het Domburgse Badpaviljoen’, in: Special Badpaviljoen. Zeeuws Tijdschrift/Erfgoedvereniging Heemschut, 58 (2008) 7, 8-13.
 • Francisca van Vloten en Steven Molkenboer, ‘“Uw dankbare patiënten en vereerders”: Een beeld van Dr. Mezger’, in: Special Badpaviljoen. Zeeuws Tijdschrift/Erfgoedvereniging Heemschut, 58 (2008) 7, 24-32.
 • ‘Een multimediale Havelaar: De toneelversie van Ab Gietelink’, in: Over Multatuli, 30 (2008) 60, 87-88.
2007
 • ‘De koninklijken van geest: helden van een bewogen tijdperk’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 51 (febr. 2007), 77-84.
 • ‘Stirb und werde! De gelaagdheid in Mondriaans Zeeuwse werk’, in: Subliem Zeeland. Zeeuws Tijdschrift, 57 (2007) 1/2, 63-69.
 • ‘Rust voor ’t lichaam, beweging voor de ziel, rein leven voor de geest! Reizen langs Europese kunstenaarskolonies ter lichamelijke ontspanning en geestelijke verrijking’, in: Zeeuws Tijdschrift, 57 (2007) 5/6, 48-51.
2006
 • ‘Onze gelukkige buurvrouw, het bewonderenswaardige Zeeland: Vlaamse kunstenaars in Zeeuwse kunstenaarsdorpen’, in Zeeuws Tijdschrift, 56 (2006), 1/2, 30-35.
 • ‘Frederik van Eeden: Een klankbeeld, hoorspel uit 1960 door Bernard Verhoeven.’ Bezorgd door Francisca van Vloten, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 50 (maart 2006), 23-42.
 • ‘Dankwoord bij de presentatie van Redekunstige grondslag van verstandhouding / Logische Grundlage der Verständigung, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 50 (maart 2006), 66-67.
 • ‘Onze geest kan harmoniëren, vooral op 8000 mijl afstand: De broers Van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 50 (maart 2006), 69-71.
 • ‘“De kleine Johannes”als theaterstuk’, in Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 50 (maart 2006), 75.
 • ‘Een zeeleeuw die zowel met gebeden als wapens streed: Michiel de Ruyter in beeld’, in: Zeeuws Tijdschrift, 56 (2006) 5/6, 35-38.
 • ‘Een herschikking van waarden: Vincent van Gogh en het expressionisme’, in: Zeeuws Tijdschrift, 56 (2006) 7/8, 40-46.
2004
 • ‘“Lieve Arthur”: Domburg en de vriendschap tussen Mies Elout en Arthur van Schendel’, in: Zeeuws Tijdschrift, 54 (2004) 1/2, 26-30.
 • ‘Een studie-exemplaar bij uitstek – een merkwaardige casus: Frederik van Eeden en Multatuli’, in: Over Multatuli, 26 (2004) 53, 27-40.
 • ‘“Hij meende, dat zijn weg een andere was”: Heijenbrocks herinneringen aan Van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 49 (dec. 2004), 47-51.
 • ‘“Waartoe dit geleuter: Bedoel ik niet groote kunst – en kleine kunst?” Van Eeden beschouwt Multatuli’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 49 (dec. 2004), 58-59.
2003
 • ‘Carry van Biema (1881-1942): Portret van een vergeten Duitse kunstenares’, in: Jong Holland, 19 (2003) 1, 30-38.
 • ‘Verkenner van het modernisme: Otto van Rees (1884-1957) in het Singer Museum te Laren’, in: Zeeuws Tijdschrift, 53 (2003) 4, 26-31.
 • ‘Het Amsterdam van Willem Witsen’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 48 (dec. 2003), 39-41.
 • ‘Geen plezier en hoofdpijn: De relatie tussen Witsen en Van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 48 (dec. 2003), 43-45.
 • ‘Van Eeden en Wittgenstein: Vieregge vertaalt’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 48 (dec. 2003), 52-53.
2002
 • ‘Domburg’, in: Singer Bulletin, (Singer Museum Laren), maart 2002, 20.
 • ‘Kustlijnen in Veere: Een bijzondere tentoonstelling’, in: Zeeuws Tijdschrift, 52 (2002) 3, 28-30.
 • ‘Het ruime gebaar: Leven en werk van de schilderes Claire Bonebakker (1904-79)’, in: Zeeuws Tijdschrift, 52 (2002) 4, 43-46.
 • ‘Van Haringvloot tot Chrysanten en Papavers: De schilder en verzamelaar S.C. Bosch Reitz’, in: Zeeuws Tijdschrift, 52 (2002) 5/6, 32-35.
 • ‘Een stip op de wereldkaart: De Afrika-collectie van Hans Warren in het Afrika Museum in berg en Dal’, in: Zeeuws Tijdschrift, 52 (2002) 5/6, 36-37.
 • ‘Het symposium “Van Eeden: spiritisme en spiritualiteit”’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 47 (dec. 2002), 17-20.
 • ‘Strange but true: Van Eeden op het Web’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 47 (dec. 2002), 64-68.
2001
 • ‘Domburg aan de Donau: De Góth-tentoonstelling in het Vasarely Museum Budapest’, in: Zeeuws Tijdschrift, 51 (2001) 1, 10-16.
 • ‘Geen regen en geen gedonder: Dagboek van een strandhuis in Domburg’, in: Zeeuws Tijdschrift, 51 (2001) 2, 24-28.
 • ‘Von Ihrem Freund Jan Toorop: Toorop, Domburg en de zaak Flersheim’, in: Zeeuws Tijdschrift, 51 (2001) 3/4, 41-58. [Bijlage: Nieuwste ontwikkelingen.]
 • Arnold van Houtum en Francisca van Vloten, ‘In memoriam Arie van Loon (1957-2001)’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), z.p.
 • ‘Van naargeestig, luguber, lelijk en troosteloos tot groots, ja! waarlijk schoon: Frederik van Eeden over Herman Heijenbrock’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), 41-45.
 • ‘De geniale kolos ontmoet de profeet: David Edström monstert Frederik van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), 55-57.
 • ‘Als schilder een vergissing: Brieven van Herman Heijenbrock aan Van Eeden, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), 65-66.
 • ‘De Wadden, vader niet zoon (n.a.v. H. Stamperius, red. De Wadden: De mooiste verhalen over de zee en de Eilanden (2001)’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), 72.
 • ‘“Zoo veel liefhebben staat men niet toe”: Herman Heijenbrock over Van Eeden’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 46 (dec. 2001), 73-74.
2000
 • ‘Kegyetlenül szép örökség: Góth Sárika, egy magyar-holland művészcsalád sarja’, in: Balkon Budapest, nr. 10, 2000, 33-34. [Vert. Judit Gera.]
1999
 • ‘Tussenstation Wenen: Jan Toorop van Katwijk naar Domburg’, in: Zeeuws Tijdschrift, 49 (1999) 1, 12-21.
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon (red.), Speciale Walden-uitgave, Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 43 (april 1999).
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon, ‘Het Symposium’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 43 (april 1999), 7-9.
 • Francisca van Vloten en Conny Umbgrove, ‘Walden toen en nu: een impressie’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 43 (april 1999), 36-46.
 • ‘Danza della Terra: Johnny Beerens in Domburg’, in: Zeeuws Tijdschrift, 49 (1999) 3, 14-18.
 • ‘Speurtocht naar de Góths: Het verhaal van twee portretten’, in: Zeeuws Tijdschrift, 49 (1999) 4, 3-10.
 • ‘Zwischen Budapest und Amsterdam: Über die Künstlerfamilie Góth’, in: Pester Lloyd, 29 sept. 1999.
 • ‘Albert Verwey en De Nachtbruid (‘Boeken, menschen en stroomingen. Frederik van Eeden: Gedenkschriften van Vico Muralto’, in: De Beweging, 1909)’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 44 (dec. 1999), 31-37.
 • ‘Re: De Koffiefuif’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 44 (dec. 1999), 46.
1998
 • ‘Zoals het licht valt: Over hoofd- en bijfiguren in de biografie’, in: Biografie Bulletin, 8 (1998) 1, 97-101.
 • ‘Immer op weg naar een briezig paradijs: Hermanus Berserik en Domburg’, in: Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 2, 17-19.
 • ‘Wereldkunst in beeld: Een bijzonder naslagwerk voor het voetlicht’, in: Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 2, 27-29.
 • ‘De Zomer van Schütz: Schilders van Zeeland (1870-1933)’, in: Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 3, 16-18.
 • ‘Die Kunst zu sammeln: Mondriaan en Zwitserland’, in: Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 4, 27-42.
 • ‘Was Tytgat in Domburg?’, in: Kunstschrift, 42 (1998) 4, 6-7.
 • Paul van der Velde, 40 jaar Zeeuwse Kunstkring: 1958-1998, Francisca van Vloten (red.), Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 5.
 • ‘Met de traditie gebroken: De Domburgse tentoonstellingen van 1921’, in: Zeeuws Tijdschrift, 48 (1998) 6, 17-20.
 • ‘De koffie-fuif: een drama [in wording], door Charles van Deventer, Frank van der Goes en Albert Verwey.’ Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Francisca van Vloten, Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 42 (dec. 1998), 9-27.
 • ‘Verschenen’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 45 (dec. 2000), 46 (dec. 2001), 47 (dec. 2002), 48 (dec. 2003), 49 (dec. 2004), 50 (maart 2006), 51 (febr. 2007), 52 (april 2008), 53 (maart 2009), 54 (maart 2010), 55 (maart 2011), 56 (maart 2012), 57 (maart 2013).
 • ‘“Tenslotte iemand”: Herman Robbers over Van Eeden’, Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap,  42 (dec. 1998), 47-50.
 • ‘Van de koele meren in Budapest’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 42 (dec. 1998), 57-58.      
1997
 • ‘Het gouden uur wordt later: Kunstenaars aan de Noordzee’, in: Zeeuws Tijdschrift, 47 (1997) 2/3, 15-23.
 • ‘Echt een royale meid, waar en hartstochtelijk: De schilderes Charley Toorop’, in: Zeeuws Tijdschrift, 47 (1997) 2/3, 52-57.
 • ‘Zo licht als een vlinder: James McNeill Whistler (1834-1903) in Holland’, in: Zeeuws Tijdschrift, 47 (1997) 5, 25-28.
 • ‘Een wereldsch paradijs’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 41 (dec. 1997), 54.
1996
 • ‘Galerie: Jan Heyse in perspectief’, in: Zeeuws Tijdschrift, 46 (1996) 3, 35-37.
 • ‘Talloze malen vastgelegd: Het Veere van Wim Vaarzon Morel’, in: Zeeuws Tijdschrift, 46 (1996) 4, 16-23.
 • ‘“Klodder-broekjes” en “Mors-broertjes”: Frederik van Eeden en de moderne kunst II’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 40 (dec. 1996), 41-43.
1995
 • ‘Voor de duivel niet bang: Mondriaan, dandy en priester, dominee of muziekdirigent’, in: Zeeuws Tijdschrift, 45 (1995) 1, 25-32.
 • ‘Galerie: De lijst in beeld gebracht’, in: Zeeuws Tijdschrift, 45 (1995) 1, 25-32.
 • “‘Ik vraag alleen wat ik mooi vind”: Frederik van Eeden en de moderne kunst’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 39 (nov. 1995), 45-52.
 • ‘Een eindeloos verlangen naar zuiverheid: De madonna’s van Jan Heyse (1882-1954)’, in: Zeeuws Tijdschrift, 45 (1995) 6, 3-10.
1994
 • ‘Licht, lucht en water: De verloren idylle van het riviergezicht’, in: Zeeuws Tijdschrift, 44 (1994) 1, 23-24.
 • ‘Een teer begrijpen. Domburg 1921’, in: Zeeuws Tijdschrift, 44 (1994) 4/5, 148-157.
 • ‘Redactioneel’, in: Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap, 38 (okt. 1994), 39 (nov. 1995), 40 (dec. 1996), 41 (dec. 1997), 42 (dec. 1998), 44 (dec. 1999), 46 (dec. 2001), 47 (dec. 2002), 48 (dec. 2003), 49 (dec. 2004), 50 (maart 2006), 51 (febr. 2007), 52 (april 2008), 53 (maart 2009), 54 (maart 2010), 55 (maart 2011), 56 (maart 2012), 57 (maart 2013), 58 (dec. 2014).
1993
 • ‘Hij zingt omdat hij zingen moet: P.C. Boutens (1870-1943) herdacht’, in: Zeeuws Tijdschrift, 43 (1993) 3, 96-106.
 • ‘Boekbesprekingen: Ap Sok Graficus ‘, in: Zeeuws Tijdschrift, 43 (1993) 3, 120-121.
 • ‘Boekbesprekingen: Théo van Rijsselberghe, Neo-impressionist’, in:Zeeuws Tijdschrift, 43 (1993) 3, 121.
 • ‘Boekbesprekingen: Voor God en Karel V: Maria van Hongarije (1505-1558), landvoogdes der Nederlanden’, in: Zeeuws Tijdschrift, 43 (1993) 5, 198-200.
1992
 • ‘Schilders in de schaduw: Het oog van Theodoor van Thulden, J.B. Jongkind, Lou Loeber, Sorella en Adya van Rees-Dutilh’, in: Zeeuws Tijdschrift, 42 (1992) 1, 21-24.
 • ‘Alles heeft zijn eigen schoonheid: Sárika Góth (1900-1992)’, in: Zeeuws Tijdschrift, 42 (1992) 2, 58-59.
 • ‘Hoog en luchtig: Een wandeling door de geschiedenis van het Badhotel in Domburg’, in: Walacria: Een kroniek van Walcheren, dl. 4, Middelburg 1992, 21-35.
 • ‘Het einde van de wereld’, in: Het Zeelandgevoel, 12, Zeeuws Tijdschrift, 42 (1992) 6, 202-205.
1991
 • ‘Boekbesprekingen: De wereld van Wim Hofman’, in: Zeeuws Tijdschrift, 41 (1991) 2, 72-75.
 • ‘Wars van ’t algemeen erkende mooi: De schilders van Tachtig’, in: Zeeuws Tijdschrift, 41 (1991), 104-110.
1990
 • ‘Duizend poenzen van Swiepje: Brieven van Jean Louis Pisuisse aan Fie Carelsen’, in: Zeeuws Tijdschrift, 40 (1990) 1, 2-5.
 • ‘Boekbesprekingen: Frans Erens, Vervlogen jaren’, in: Zeeuws Tijdschrift, 40 (1990) 2, 75-77.
 • ‘De essentie van het leven verbeeld: Een drieluik van tentoonstellingen’, in: Zeeuws Tijdschrift, 40 (1990) 6, 202-212.
1989
 • ‘Eenvoudig aesthetisch beweeg’, in: Walacria: Een kroniek van Walcheren, dl. 2, Middelburg 1989, 89-106.
 • ‘Waar Toorop is, daar is ruimte: De Toorop-tentoonstelling in Den Haag’, in: Zeeuws Tijdschrift, 39 (1989) 2, 66-72.
1988
 • ‘Boekbespreking: Andreas Oosthoek, De bladen terug’, in: Zeeuws Tijdschrift, 38 (1988) 1, 35.
 • ‘De kunst van het sublimeren: Mondriaan – van figuratie naar abstractie’, in: Zeeuws Tijdschrift, 38 (1988) 2, 73-77.
 • ‘Victorine vertelt …’, in: Zeeuws Tijdschrift, 38 (1988) 3, 94-97.
 • ‘Fotografisch plan: Domburg, een lege plek om te blijven’, in: Zeeuws Tijdschrift, 38 (1988) 4, 154-155.
 • ‘De ogenschijnlijke willekeur van het vergeten’, in: Zeeuws Tijdschrift, 38 (1988) x, 218-219.
1987
 • Domburgsch Badnieuws: Speciale editie bij het Van Schagen Symposium 1987, Francisca van Vloten (red.), m.m.v. M.P. de Bruin, Sárika Góth, Anton Korteweg, Charlotte Mutsaers, Andreas Oosthoek, Jo van Schagen-Wezenaar, Hans Warren, Francisca van Vloten, 2 mei 1987.
 • ‘Hoe goddelijk is dit alles ….?’, in: Domburgsch Badnieuws, 2 mei 1987, 16-19.
 • ‘Ik begin pas: Een beeld van de kunstenaar Guido Metsers’, in: Zeeuws Tijdschrift, 37 (1987) 6, 222-225.
 • ‘Boekbespreking: Johanna Kruit, Voorheen te Orisande’, in: Zeeuws Tijdschrift, 37 (1987) 6, 232-233.
1986
 • ‘Sárika Góth: Een portret’, in: Zeeuws Tijdschrift, 36 (1986) 4, 136-139.
 • ‘Opgravingen te Domburg’, in: Nehalennia, Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het KZGW en de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek, 1986, afl. 62, 17-22.
 • ‘Eeuwige wisseling en het streven naar harmonie: Een schets van Mies Elout-Drabbe (1875-1956)’, dl. I en II, in: Zeeuws Tijdschrift, 36 (1986) 6, 224-230 (I); 37 (1987) 1, 20-29 (II).